Stikstof: 'Politiek steekspel, maar heel onzeker of natuur en landbouw worden gered'

27 Juli 2023

Stikstof: 'Politiek steekspel, maar heel onzeker of natuur en landbouw worden gered'

'Als het stikstofdossier één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat deze Vlaamse regering niet kan besturen. Jambon is niet gewoon een zwakke regeringsleider, hij heeft gewoonweg geen regering meer.'

Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege kijkt met grote ogen naar de nieuwste ontwikkeling in het stikstofdossier nu N-VA en Open VLD zónder coalitiepartner cd&v een nieuw stikstofdecreet indienen. 'De ene ongeziene situatie volgt de andere op in dit dossier. Met in de nieuwste aflevering N-VA en Open VLD die c&v buiten spel zetten. Qua politiek steekspel kan dat tellen, maar of onze natuur en onze familiale landbouw hiermee gered is, dat is nog maar de vraag. Daarvoor moet in het voorstel van decreet de reductie van stikstof wettelijk vastgelegd worden, maar of dat het geval zal zijn, is heel onduidelijk', waarschuwt Schauvliege.

Na jarenlang tijdverlies in het dossier, waarbij er eerst eindeloos onderhandeld werd en er daarna vooral met spierballen gerold werd maar altijd zonder akkoord als resultaat, verzandde de stikstofcrisis in een totale impasse vlak voor het politiek zomerreces. Het grote akkoord van afgelopen maart was in de feiten geen akkoord: een decreet uitschrijven bleek onmogelijk. In een ultieme poging de impasse nu te doorbreken, zetten N-VA en Open VLD meerderheidspartner cd&v volledig buiten spel en dienen ze samen een voorstel van decreet in.

Maar of het decreet van Open VLD en N-VA een oplossing zal zijn die de stikstofcrisis aanpakt, dat is nog heel onduidelijk. 'Als we onze natuur willen redden en onze landbouwers perspectief willen bieden, dan moet de stikstofuitstoot naar beneden. Zo lang dat niet verankerd ligt in een decreet en die reductie dus niet wettelijk afdwingbaar is, zal dit circus blijven duren. Uit eerdere verklaringen van minister Demir leek eerder dat ze die reductie niet zou decretaal zou vastleggen. Of deze nieuwe versie van N-VA en Open VLD dat wél zal doen, dat is heel onzeker', aldus Schauvliege die benadrukt dat die wettelijke verankering voor de groenen een absolute voorwaarde is om het decreet goed te kunnen keuren.

Schauvliege besluit: 'Als het stikstofdossier één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat deze Vlaamse regering niet kan besturen. Het stikstofdossier is daar een langgerekt en heel pijnlijk voorbeeld van. Jambon is niet gewoon een zwakke regeringsleider, hij heeft gewoonweg geen regering meer.'

Volg het nieuws van Mieke

Foto: ©bobreijnders