Minister De Sutter voert strijd op tegen digitale kloof

29 Januari 2021

Minister De Sutter voert strijd op tegen digitale kloof

"Dankzij social media, chat- en videoprogramma’s kunnen we onze sociale contacten enigszins onderhouden als we gevraagd worden om in ons kot te blijven, onze fysieke contacten te beperken en thuis te werken. We mogen echter niet blind zijn voor het feit dat 10% van onze huishoudens digitaal niet aangesloten is." (Petra De Sutter)

Minister Petra De Sutter, bevoegd voor o.a. Telecommunicatie, heeft zes miljoen euro vrijgemaakt om de digitale kloof die het grootst is bij kwetsbare personen, te helpen dichten. De minister wil dit doen in samenwerking met de Belgische telecomoperatoren.

Na het uitbreken van de coronacrisis werd snel duidelijk dat voor sommige mensen deze crisis extra hard toesloeg/slaat.. De tijdelijke lockdowns, de semi-lockdowns, afstandsonderwijs, telewerk, … Voor mensen met minder middelen, weegt de isolatie zwaarder door, zeker als deze mensen niet beschikken over internet of niet goed overweg kunnen met de huidige, digitale communicatiekanalen. Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarme gezinnen dreigden enorme achterstanden op te lopen.

De Belgische telecomoperatoren sprongen in de bres en deden inspanningen om downloadlimieten te verhogen, gratis wifi aan te bieden aan thuisstuderende kinderen zonder internet, tot zelfs het aanbieden van laptops.

De federale overheid wil alle initiatieven die kansarme mensen, ouderen en schoolgaande kinderen vooruithelpen, vleugels geven en wil dat samen doen met de telecomoperatoren. Minister Petra De Sutter roept alle Belgische Telecomoperatoren op om projecten  in te dienen die de digitale kloof helpen te verkleinen. Goedgekeurde projecten kunnen een maximale steun van 2.000.000 euro ontvangen, op voorwaarde dat de operator voor minstens de helft mee betaalt. Zo wil de overheid een hefboomeffect creëren: de zes miljoen euro om de digitale kloof te dichten, zal leiden tot projecten ter waarde van minstens 12 miljoen euro. Vanaf april 2021 zullen de gekozen projecten bekend gemaakt worden.

Minister De Sutter: “Onze samenleving wordt steeds digitaler. Dat biedt enorme kansen. Dankzij social media, chat- en videoprogramma’s kunnen we onze sociale contacten enigszins onderhouden als we gevraagd worden om in ons kot te blijven, onze fysieke contacten te beperken en thuis te werken. We mogen echter niet blind zijn voor het feit dat 10% van onze huishoudens digitaal niet aangesloten is. 30% van de huishoudens met een laag inkomen beschikken thuis niet over een internetverbinding, sommigen daarvan hebben schoolgaande kinderen. Met deze nieuwe middelen willen we ook deze mensen digitaal aan boord krijgen.”

De zes miljoen euro om de digitale kloof bij kansarme mensen en schoolgaande kinderen te dichten, maakt deel uit van het federale pakketmaatregelen die vallen onder de Taskforce kwetsbare groepen. De federale regering heeft op vrijdag 11/12/2020, onder impuls van bevoegd minister Karine Lalieux, 75 miljoen euro vrijgemaakt om de meest kwetsbare personen in onze samenleving door de coronacrisis te helpen.

Volg het nieuws van Petra