Strijd tegen fiscale fraude moet versnelling hoger

22 September 2022

Strijd tegen fiscale fraude moet versnelling hoger

'Het Rekenhof levert geweldig werk in de strijd tegen fiscale fraude. Maar telkens blijkt hoeveel werk er nog op de plank ligt.'

Fiscale fraude en belastingontwijking staan in de weg van eerlijke belastingen in België. Dat is geen nieuws. Al sinds de onthullingen van de Panama Papers in 2008 weten we op welke schaal grote bedrijven en vermogens aan hun belastingplicht ontsnappen door grote bedragen weg te sluizen naar belastingparadijzen. Daar ontsnappen ze aan hun belastingplicht, en aan de controle of alles legaal gebeurt.

De federale regering probeerde daar in 2009 al een antwoord op te bieden, door een meldingsplicht in te voeren voor ieder bedrag boven 100.000€ dat Belgische bedrijven overmaken naar een rekening in een belastingparadijs. De vraag of die meldingsplicht ook werkt, staat centraal in een audit waarvan het Rekenhof op 21 september de resultaten heeft toegelicht in het parlement. Het antwoord is weinig verassend, het werkt onvoldoende. Dat de sterkste schouders zo blijven ontsnappen aan hun plicht om bij te dragen in deze economisch zware tijden, is voor Groen onacceptabel.

“Eigenlijk is het logisch dat dit niet werkt”, zegt federaal parlementslid Dieter Van Besien. Het gaat namelijk over duizenden aangiften voor een totaal van meer dan 380 miljard euro per jaar. Die allemaal in de gaten houden, is gigantisch veel werk. “Terwijl de grootste problemen en de meest verdachte geldbewegingen zich natuurlijk bevinden bij de transacties die níet aangegeven worden. We hebben de focus gelegd op het controleren van transacties die gemeld worden, en nu hebben we geen tijd, middelen of expertise over om op zoek te gaan naar de transacties die niet worden aangegeven.”

Van Besien benadrukt ook de vernuftigheid van onze tegenstanders in deze strijd. “De technieken die multinationals gebruiken om winsten door te sluizen naar landen waar de belastingvoet veel lager ligt zijn geavanceerd, het vereist de nodige kennis en verschillende vormen van expertise om die geldstromen te ontrafelen. Daarvoor moeten we onze controleurs een specifieke opleiding aanbieden.”

Groen en Ecolo blijven op federaal niveau strijden voor een efficiëntere en succesvollere aanpak in het opsporen van fiscale fraude. In oktober vorig jaar heeft de fractie reeds een actieplan tegen fiscale frause en belastingontduiking opgesteld. Een aantal van de oplossingen die daarin staan, komen terug in het rapport dat het Rekenhof deze week publiceerde: er moeten meer middelen komen voor fraudebestrijding, en we moeten dringend gaten in onze wetgeving dichten, waar multinationals dankbaar gebruik van maken.

Op vraag van Groen en Ecolo komt er binnenkort een gedachtenwisseling met de minister van financiën om de analyse van het Rekenhof te bespreken en oplossingen af te toetsen. Dit najaar nog zullen Ecolo en Groen twee wetsvoorstellen indienen die ervoor moeten zorgen dat twee belangrijke aanbevelingen uit de Bijzondere Commissie Panama Papers van 2008, eindelijk in de praktijk gebracht worden.

Ontdek ons standpunt over belastingen