Tim gelooft sterk in een wereld die socialer en groener is. Hij ziet het als een kans om de balans te herstellen en een betere toekomst te creëren voor iedereen, inclusief onze planeet. In plaats van enkel te focussen op het vergroten van welvaart, pleit Tim voor een eerlijkere verdeling van welvaart om de kloof tussen verschillende sociaaleconomische groepen te verkleinen. Hij erkent ook de dringende noodzaak om onze planeet te beschermen tegen overexploitatie en benadrukt dat we maar één Aarde hebben die we moeten koesteren.

Aarde voor alles en iedereen, das eerlijk!

Tim is van mening dat het tijd is voor een meer inclusief beleid, gericht op sociale vooruitgang. Hij ziet onderwijs als een sleutel tot empowerment en pleit voor een bredere benadering dan louter gericht op de arbeidsmarkt. Bovendien streeft hij naar betere toegang tot openbaar vervoer, vooral op het platteland, om zo vervoersarmoede tegen te gaan. Op sociaal vlak wil hij gemeenschappen versterken door dorpskernen nieuw leven in te blazen en meer ontmoetingsplaatsen te creëren, waardoor de banden tussen mensen versterkt worden.

Op het gebied van milieu benadrukt Tim het belang van het planten van meer bomen en het bevorderen van biodiversiteit. Hij gelooft dat deze maatregelen essentieel zijn om de levensomstandigheden op onze planeet te behouden en te verbeteren.

Globaal gezien zet Tim zich in voor een wereld waarin zowel mens als natuur gedijen, en waarin welvaart eerlijk wordt verdeeld en duurzaamheid centraal staat.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?