Een bloeiende economie zonder klimaatimpact, daar kies jij toch ook voor?

Daarin sta je alvast niet alleen. Ook Tom gaat voluit voor een circulaire samenleving die innovatie stimuleert, economische groei bevordert en banen schept. Zo creëren we lokaal duurzame, innovatieve producten die geld besparen en onze levenskwaliteit verhogen.

Een schone, circulaire economie is economisch en geopolitiek de slimste keuze

Ons land is voor veel van onze grondstoffen afhankelijk van andere landen. Dat maakt onze industrie kwetsbaar. Daarom ijvert Tom voor een omschakeling van onze lineair georganiseerde naar een circulaire economie waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, hergebruikt, gerepareerd en gerecycleerd. Reststromen uit de landbouw vormen een alternatief voor aardolie. Afval wordt tot een minimum beperkt. Onze boeren krijgen lokaal extra afzetmogelijkheden.

Zo'n circulaire economie maakt ons minder afhankelijk van olie- of gasproducerende landen en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Tegelijk zorgen we voor extra werkgelegenheid in recycling, de herstel-industrie en de logistieke sector en voor nieuwe, innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen.

 

"Reststromen uit onze landbouw zijn perfecte grondstoffen voor onze industrie"

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?