Al van kleins af activist!

Ursula besliste al vroeg in haar leven dat ze een actieve bijdrage wilde leveren aan de maatschappij: “Als je een positieve verandering wil zien, moet je zelf de handen uit de mouwen steken en initiatief nemen.” Dit engagement leidde haar naar Groen: “Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijke drijfveer in alles wat ik doe. Naast respect voor mens, dier én planeet.”

Ursula kwam als politiek vluchteling uit Chili in België terecht. “Die achtergrond en ervaring hebben mij gevormd tot wie ik ben. Ik ga uitdagingen niet uit de weg, maar ik heb tegelijk ook aan den lijve ondervonden hoe complex politiek soms is.”

Sinds haar aankomst in België heeft zij haar tanden gezet in diverse maatschappelijke kwesties en uitdagingen: migratie, empowerment, sociaal wonen, sociale economie, diversiteit en integratie. “De strijd tegen discriminatie en racisme vormt de rode draad door alles waar ik me voor inzet. Ik geloof in de kracht van politiek om dingen in beweging te zetten, verantwoordelijkheid opnemen en dingen te veranderen. Dat maakt dat ik vol overtuiging mee de kar van Groen wil trekken!”

Als je een positieve verandering wil zien, moet je zelf de handen uit de mouwen steken en initiatief nemen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?