Veerle Beernaert is schepen van wonen, armoedebestrijding en mondiaal beleid in Zwijndrecht. Ze is voorzitter van het OCMW en ondervoorzitter van de Woonmaatschappij 'Woonpunt Waas'.

Veerle was in haar vorige leven opbouwwerker. Dat merk je aan haar manier van aan politiek doen. Veerle is aanwezig en luistert naar mensen en gaat met hen in gesprek. Ze maakt beleid van onderuit. Dat werkt. Ze zal steeds nagaan wat een beslissing wil zeggen voor mensen die het moeilijker hebben en in armoede leven.

Veerle wil meebouwen aan samenleving waarin iedereen meetelt. Ze heeft een hekel aan onrechtvaardigheid en aan het individuele schuldmodel. Neoliberaal denken is niet aan haar besteed, wel een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn steen bijdraagt.

"Politiek is een zalige stiel. Niets is mooier dan naar mensen luisteren en dat vertalen in beleid dat werkt en waarbij iedereen meetelt"

Op de barricaden staan met een burgerbeweging, ijveren voor een regenboogzebrapad, installeren van burenbemiddeling, aanpak van intrafamiliaal geweld, opstart van een ontmoetingsruimte 'De Stek', allemaal zaken waar ze de laatste jaren met succes voor heeft gestreden.

Wonen is en blijft haar dada, iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar dak boven zijn hoofd.

Stem Veerle, stem nummer 13, dat brengt geluk.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?