Veerle vecht tegen klimaatonrechtvaardigheid. Ze geeft in het klimaatdebat altijd een stem aan de mensen die moeilijk rondkomen. Dat deed ze als schepen in Beersel. En dat deed ze als duurzaamheidscoach voor de Brusselse sociale sector. Veerle heeft van dichtbij de noden gezien én de gedrevenheid van velen om het tij te helpen keren. Nu wil ze haar werk en ervaring meenemen naar het parlement.

Groene en eerlijke oplossingen

Ons land staat voor grote uitdagingen. De mensen die Veerle kennen weten dat ze als geen ander de koe bij de horens vat, mensen in beweging zet, zich vastbijt in dossiers en het meeste plezier haalt uit zichtbare vooruitgang.

Veerle wil actief werken aan de energieswitch om te zorgen dat iedereen mee kan, dat energie opnieuw betaalbaar wordt en we onze energietoekomst veilig kunnen stellen. Ze is voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering en slaagt er steeds weer in mensen te verbinden. Veerle is een luisterend oor voor degenen die het minst gehoord worden.

'Een eerlijk klimaatbeleid moet de kern van elk beleid vormen en mag niemand achterlaten.'

Ze wil ons land met groene oplossingen klaarstomen voor een duurzame toekomst. Een sterker en stipter treinaanbod, digitale inclusie, groene betaalbare energie voor iedereen vormen daarbij de basis.

Ook in Beersel

Veerle was schepen in Beersel en door haar vastberadenheid woog ze op het beleid. De kiezers beloonden haar harde werk. Een warme gemeenschap, open ruimte en biodiversiteit, een verkeersveilige gemeente en een duurzaam woonbeleid voor wie moeilijk rondkomt, dat blijven belangrijke strijdpunten voor Veerle.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?