Kinderopvang: Groen vraagt duidelijkheid over mogelijk verband tussen incidenten en overschrijding kindnorm

10 Juni 2022

Kinderopvang: Groen vraagt duidelijkheid over mogelijk verband tussen incidenten en overschrijding kindnorm

'Er moet zo snel mogelijk onderzocht worden of er een link is tussen de zware arbeidsomstandigheden en onveiligheid in onze crèches.' (Celia Groothedde)  

Bij ongeveer de helft van de kinderopvanginitiatieven met herhaaldelijke klachten waarbij een incident werd aangegeven over de afgelopen 5 jaar, werd ook minstens één klacht ingediend over te weinig kindbegeleiders voor te veel kleintjes. Dat stelt Groen-parlementslid Celia Groothedde vast na analyse van de klachtendatabase van Kind en Gezin. 'Deze vaststelling moet alle alarmbellen doen afgaan. Gaan de drama's in de kinderopvang echt alleen over mensen die het slecht menen, zoals de Vlaamse regering ons graag doet geloven? Of zorgen zware normen en overbelaste personeelsleden die vaak voor nog meer kindjes dan de officiële 8 à 9 per persoon moeten zorgen voor gevaarlijke situaties? Er moet zo snel mogelijk onderzocht worden of er een link is tussen de zware arbeidsomstandigheden en onveiligheid in onze crèches', klinkt het bij Groothedde.

Groen analyseerde de klachtendatabase van Kind en Gezin. Groothedde stelde vast dat bij ongeveer 120 kinderopvanginitiatieven uit de database waar een ernstig incident plaatsvond en waarover nog verschillende andere klachten ontvangen werden, in ongeveer de helft van de gevallen minstens één van die bijkomende klachten ging over een overschrijding van de wettelijke norm van 8 of 9 kindjes per begeleider.

Groothedde deed ook een andere oefening: ze bekeek welke crèches minstens twee keer een klacht kregen omdat de kindnorm overschreden werd en daarnaast nog andere klachten ontvingen. In totaal staan er ongeveer 110 crèches op de lijst die aan die twee bedenkelijke voorwaarden voldoen. Vervolgens bekeek ze wat voor soort klachten die andere klachten waren. Naast de minimum 2 klachten over overtal, waren de andere type klachten niet van de minste: in ongeveer 9 op 10 gevallen gingen de klachten over gebrek aan veiligheid en gezondheid, in 8 op 10 gevallen over de omgang met kindjes en ouders en gebreken aan pedagogie en in 1 op 7 van deze initiatieven werden ook klachten over minstens één incident of letsel ingediend.

'Op basis van twee lijsten gaan we niet beweren dat er een oorzakelijk verband is tussen de twee. Maar dit is wel een knipperlicht dat afgaat. Dat crèches die herhaaldelijk de kindnorm overschrijden zo vaak ook andere klachten ontvangen of dat de ongeveer de helft van de crèches waar een zwaar incident gebeurt ook klacht ontving omdat er te weinig personeel aanwezig was, dan dat moet alle alarmbellen doen afgaan', benadrukt Groothedde. 'Al vorig jaar, lang voor de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen maanden, waren kindbegeleiders en verantwoordelijken in de kinderopvang zelf ongerust over mogelijke ongelukken door hoeveel kindjes ze per persoon moeten opvangen. Ook experts waarschuwen al jaren dat deze normen van 8 à 9 kindjes veel te zwaar zijn.'

Recent stelden experten professoren Vandenbroeck en Van Lancker nog vast dat met de huidige organisatie de veiligheid in de kinderopvang niet gegarandeerd kan worden. Ook Groothedde waarschuwt daar al langer voor: 'Met de zware arbeidsomstandigheden, de te hoge kindratio en het personeelsgebrek creëert de Vlaamse regering ernstige risico’s voor de veiligheid en het welzijn van onze kindjes. Als we de veiligheid in onze crèches willen verbeteren dan zal dus ook grondig onderzocht moeten worden of de kindnorm daar nu een rol in speelt én moet dat zo snel mogelijk aangepakt worden', beklemtoont Groothedde.

Ze besluit: 'De Vlaamse regering probeert altijd weer om de nood aan grote hervormingen los te koppelen van het gesprek over veiligheid in de kinderopvang. Maar je kan niet om de zware normen heen. Kwalitatieve kinderopvang, waar je je kindje niet alleen 'heel' ophaalt aan het einde van de dag, maar waar ook voldoende mensen werken en er tijd is voor warme, pedagogische opvang, dát zou de norm moeten zijn. Maar daarvoor zal de regering Jambon eindelijk werk moeten maken van broodnodige hervormingen en investeringen', besluit Groothedde.

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang