Onze visie

Veel mensen botsen in hun dagelijks leven op problemen. Jonge ouders vinden geen plaats in een crèche. Mensen hebben te veel stress van hun job. Er zit te veel fijn stof in de lucht en daar worden mensen ziek van. Groen vat de koe bij de horens. We willen een gezonder milieu én we willen genoeg welvaart voor iedereen. Dat zijn de twee sterke benen waar onze partij op steunt.

Realisaties van Groen

Groen werkt, zowel als goede bestuurder in de meerderheid als vanuit een kritische oppositierol. In deze rubriek zetten we regelmatig nieuwe dossiers in de kijker.