Vlaams Energie- en Klimaatplan: 'Meer nodig dan halve maatregelen'

12 Mei 2023

Vlaams Energie- en Klimaatplan: 'Meer nodig dan halve maatregelen'

'Nog maar eens legt de Vlaamse regering de lat voor zichzelf lager dan wat Europa vraagt. Halve maatregelen zijn niet voldoende. Het is hoog tijd voor klimaatbeleid met lef.'

'Minstens 47 procent minder uitstoot is het absolute minimum en wat Europa ook van Vlaanderen vraagt. Maar nog maar eens legt de Vlaamse regering de lat voor zichzelf lager. Halve maatregelen zijn niet voldoende. Het is hoog tijd voor klimaatbeleid met lef', reageren Groen-fractieleider Mieke Schauvliege en parlementslid Staf Aerts op de update van het Vlaams energie- en klimaatplan, dat er - drie weken na de deadline - eindelijk is. Daarnaast vinden de groenen het een gemiste kans dat de maatregelen die de regering naar voor schuift mensen met een kleine portemonnee volledig vergeet.

De groenen zijn niet onder de indruk van de maatregelen die de Vlaamse regering naar voor schuift uit het geüpdatete Energie- en Klimaatplan van de Vlaamse regering. 'Elke stap vooruit voor het klimaat is nodig en goed, maar we hebben nood aan grote sprongen. Met deze magere ambitie mist de Vlaamse regering haar laatste kans deze legislatuur om echt klimaatbeleid te voeren.'

De groenen verwijzen naar enkele kansen die de Vlaamse regering volledig links laat liggen, terwijl die grote winsten zouden kunnen opleveren voor het klimaat: 'Een betonstop om ons te wapenen tegen droogte en hevige regenval of eindelijk fors investeren in openbaar vervoer: voor zulke dingen ontbreekt het deze regering opnieuw aan visie en ambitie. Nochtans zitten dáár de grote klimaatwinsten.' En hoewel de regering aankondigt haar ambitie bijvoorbeeld op vlak van hernieuwbare energie wat te willen optrekken, ligt de doelstelling opnieuw veel lager dan wat mogelijk is. 'Een verdubbeling van bijvoorbeeld zonne-energie, dát zou de ambitie moeten zijn.’

Geen sociaal beleid
Het valt de groenen bovendien op dat de regering opnieuw de meest kwetsbaren vergeet. 'Mensen die het niet breed hebben, wonen in de slechts geïsoleerde huizen, wonen in de ongezondste wijken en hebben geen eigen wagen. Deze mensen hebben niets aan premies voor wagens of warmtepompen, daar hebben ze de centen niet voor. Opnieuw lijkt de Vlaamse regering hen volledig te vergeten.'

De groenen besluiten: 'Er zijn talloze Vlamingen die elke dag bewuste keuzes maken, voor hun omgeving, voor het klimaat, voor de volgende generaties. En tegelijk zitten ze opgezadeld met een regering die liever de lat voor zichzelf laag legt dan ook de nodige inspanningen te doen.'