Tot 7 maanden wachten: Groen klaagt wachtlijsten bij Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg aan

27 December 2023

Tot 7 maanden wachten: Groen klaagt wachtlijsten bij Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg aan

'Wie een gebroken been heeft, wordt meteen geholpen. Maar jongeren die psychologische hulp zoeken, komen op een maandenlange wachtlijst terecht.'

Uit nieuwe cijfers die Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout opvroeg blijkt dat jongeren die hulp vragen bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) gemiddeld zo'n 100 dagen moeten wachten. In sommige gevallen gaat het zelfs om een wachttijd van maar liefst 7 maanden. 'Wie een gebroken been heeft, wordt meteen geholpen. Maar jongeren die psychologische hulp zoeken, komen op een maandenlange wachtlijst terecht', hekelt Vaneeckhout. 'Goeie, betaalbare en snélle zorg is een basisrecht. We hebben dringend nood aan een Vlaamse regering die de mentale gezondheid van onze jongeren serieus neemt en daarin investeert.'

Vlaanderen telt 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor elk van hen vroeg Vaneeckhout naar de wachttijd voor jongeren. Daaruit bleek dat er grote verschillen zijn tussen regio's, maar ook bijvoorbeeld op vlak van gender. Meisjes moeten gemiddeld 100 dagen wachten op hulp, voor jongens komen daar nog tien dagen wachttijd bij. Afhankelijk van je woonplaats, krijg je sneller of trager hulp. De 'snelste' hulp krijg je in Noord- en Midden-West-Vlaanderen waar de wachttijd één à twee maanden duurt. In heel wat andere gebieden is de situatie nog een stuk dramatischer: in 7 van de 19 centra kijk je als jongere met zorgen aan tegen een wachttijd van maar liefst vier maanden en langer. Limburg spant de kroon: daar liep de wachttijd op tot meer dan zeven maanden. 'De toegang tot mentale gezondheidszorg zou niet mogen afhangen van de plek waar je woont. Iédereen heeft recht op goeie, betaalbare en snelle hulp', benadrukt Vaneeckhout.

De groene covoorzitter dringt erop aan de Vlaamse regering eindelijk de maandenlange wachtlijsten aanpakt, ongeacht de regio. 'Fysiek of mentaal, gezondheid is voor ons een prioriteit, maar blijkbaar is dat niet het geval voor de Vlaamse regering. Anders zouden die wachtlijsten toch aangepakt worden?' klinkt het bij Vaneeckhout.

In haar antwoord op de vraag van Vaneeckhout wees minister Crevits erop dat de centra steeds vaker te maken krijgen met complexe problematieken die een lange behandeltijd vragen. De wachttijden zijn daar volgens Vaneeckhout niet alleen het gevolg van, maar zijn ook mee stuk van de oorzaak. 'Uit onderzoek weten we dat in de helft van de gevallen mentale klachten verergeren tijdens de wachttijd. De wachtlijsten maken zieker', stelt Vaneeckhout vast. 'Die wachtlijsten aanpakken, zou dus absolute prioriteit moeten zijn. Op die manier voorkomen we dat zorgvragen complexer worden. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat de behandeltijd korter is en meer mensen ook sneller geholpen kunnen worden.'

Federale inspanningen
Vaneeckhout wijst erop dat de federale regering met Groen grote stappen zette om mensen hulp te bieden: dankzij nieuw beleid kunnen mensen voor 11 euro naar de psycholoog. 'Federaal zorgden we voor betaalbare psychologische hulp. Maar als psychologen na enkele sessies doorverwijzen naar een CGG, dan is het belangrijk dat die hulp aansluitend aangeboden wordt. Nu krijgen mensen geen hulp, maar een plaats op de wachtlijst, dat is onaanvaardbaar.'

Psychologische hulp zoeken: hoe begin je eraan?