Weg met de klimaatpauze dankzij Europese Groenen

04 Oktober 2023

Weg met de klimaatpauze dankzij Europese Groenen

"Dankzij de niet aflatende druk van de groenen is de pauzeknop op klimaat en de Green Deal van tafel en bovendien in lijn met wat de wetenschap vraagt. De Commissie wou eerst slechts 60% tot 90% reductie overwegen, wat een echte rem zou zijn op ons klimaatbeleid. Wij hebben dat voorkomen. Niets doen aan de klimaatcrisis is asociaal, dankzij de groenen bouwen we verder aan eerlijk en sociaal klimaatbeleid dat iedereen meeneemt."

De groenen in het Europees Parlement krijgen spijkerharde garanties dat de Commissie zich engageert voor een reductie van broeikasgassen van minstens 90 procent tegen 2040, als tussenstap richting klimaatneutraliteit in 2050. Kandidaat-klimaatcommissaris Wopke Hoekstra, de opvolger van Frans Timmermans, krijgt daarom steun van de Groene fractie. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu: "Dankzij de niet aflatende druk van de groenen is de pauzeknop op klimaat en de Green Deal van tafel en bovendien in lijn met wat de wetenschap vraagt. De Commissie wou eerst slechts 60% tot 90% reductie overwegen, wat een echte rem zou zijn op ons klimaatbeleid. Wij hebben dat voorkomen. Niets doen aan de klimaatcrisis is asociaal, dankzij de groenen bouwen we verder aan eerlijk en sociaal klimaatbeleid dat iedereen meeneemt."

Vijf groene eisen

Vorige week kwam de Europese Groene fractie met vijf eisen voor Hoekstra en Eurocommissaris Maroš Šefčovič (kandidaat-Commissaris Green Deal) om de groene ambities van Europa te versterken. Matthieu: "Hoekstra maakt harde toezeggingen zoals het EU-klimaatdoel voor 2040 door in te zetten op minimaal 90% minder CO2-uitstoot in dat jaar – ook Šefčovič bevestigde dit gisteren. Dankzij de Europese groenen moet de Commissie zich houden aan haar beloftes voor de Green Deal en kan ze niet terugkrabbelen nu rechtse politici hun aanvallen op het klimaatbeleid opvoeren in de aanloop naar de Europese verkiezingen."

Green Deal blijft ambitieus

Volgens Matthieu liggen een hele resem dossiers die onder druk van de conservatieven in de koelkast waren gezet opnieuw op tafel met een duidelijke tijdslijn: "We versnellen onze strijd tegen microplastics in het milieu, want onze planeet beschermen, dat is onze gezondheid beschermen. We gaan ook de weinige bossen in Europa die we nog hebben beter monitoren en beschermen en zetten flinke stappen vooruit voor dierenwelzijn." Er werden ook toezeggingen gedaan op eisen van de groenen voor het afbouwen van fossiele subsidies en voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen: "Dit is een ambitieus pakket. Er wordt onderzocht hoeveel fossiele subsidies er in de EU bestaan en hoe we daar een einde aan kunnen maken. Dat is ongelofelijk belangrijk in onze strijd tegen de klimaatopwarming en voor meer duurzame energie. We zijn er zeker nog niet en blijven de Eurocommissarissen zeer kritisch volgen, maar de Commissie heeft zich nu gecommitteerd aan een cruciale ambitieuze agenda op groen.”

Volgende stap

Nu de Milieucommissie gestemd heeft, volgt morgen een stemming in het volledige Europees Parlement. Deze staat gepland rond 12:00 uur.