Naji: 'Vlaams nationalistische kramp schaadt kenniseconomie'

10 Maart 2023

Naji: 'Vlaams nationalistische kramp schaadt kenniseconomie'

'Door bepaalde Engelstalige masteropleidingen krampachtig tegen te houden, zadelt minister Weyts studenten op met kennisachterstand ten opzichte van studenten uit andere landen.'

'In bepaalde sectoren en studiedomeinen is de internationale kennisdeling gigantisch. Door in een halve kramp Vlaamse studenten daar tijdens hun studies buiten te houden, zet minister Weyts een rem op onze kenniseconomie', reageert Groen-voorzitster Nadia Naji op het nieuws dat de Vlaamse regering weigert om enkele masteropleidingen in het Engels aan te bieden.

Het aanbod Engelstalige opleidingen in Vlaanderen is vandaag erg schaars. 'Door bepaalde Engelstalige masteropleidingen krampachtig tegen te houden, zadelt minister Weyts studenten op met kennisachterstand ten opzichte van studenten uit andere landen', klinkt het bij Naji die opmerkt dat bepaalde sectoren specifieke terminologie hanteren en sterk inzetten op kennisdeling. 'Ook in Vlaanderen zouden studenten vanaf het begin al die info moeten kunnen absorberen in plaats van na hun studie nog de vertaalslag van hun studie te moeten maken.'

Naji beklemtoont dat een Nederlandstalige studie niet in conflict moet staan met grondige kennis van het Nederlands. 'We moeten iedereen in Vlaanderen aansporen en ondersteunen om het Nederlands uitstekend te beheersen. Maar het belang van het Nederlands als gedeelde taal betekent niet dat we andere talen krampachtig moeten bannen uit het hoger onderwijs.'

Lees hier ons standpunt over onderwijs