Wouter is een (pleeg)vader van vier lieve meisjes en werkt voor vzw aPart. Hij is sociaal bewogen tot in zijn diepste vezels. 

Wouter gaat resoluut voor 'Eerlijke kansen voor iedereen’ en gelooft dat die eerlijke kansen al vanaf de wieg moeten kunnen. Kinderen laten opgroeien in armoede is hen onrecht aandoen. Hij pleit voor een integrale aanpak van kinderarmoede.

Hij is van mening dat iedereen, inclusief personen met een handicap en/of personen met een andere huidskleur, recht hebben op werk en een kwaliteitsvolle huisvesting. Hij streeft naar een menswaardige behandeling voor iedereen. Daarnaast vindt hij dat iedereen goede en betaalbare zorg aan huis of in de eigen buurt verdient, zonder dat de rekening aan de kinderen gepresenteerd wordt.

Voor Wouter is energie een basisbehoefte dat betaalbaar moet zijn. Hij pleit voor goedkopere isolatiemogelijkheden en wil de focus verschuiven van dure elektrische auto's naar betaalbare, praktische alternatieven.

Wouter is ook voorstander van een eerlijker belastingsysteem. Belastingontwijking is fundamenteel oneerlijk naar de werkenden toe en multinationals moeten ook correct bijdragen.

Samen met u streeft Wouter naar een warmere samenleving. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?