Als advocate en volbloed progressief stelt Zohra zich vaak ten dienste van slachtoffers van racisme en discriminatie. In 2018 was ze als schepen in Borgerhout de eerste uitvoerende mandataris van de PVDA. Na haar afscheid van de politiek keerde ze vorig jaar terug, en wel bij Groen! Haar terugkeer is een weloverwogen keuze. Bij Groen vond ze het verbindende project dat ze zocht.

Zohra heeft haar kennis en praktijk steeds ingezet voor mensen die het nodig hadden. Ze is sterk gedreven door engagement en inhoud, progressief en verbindend. Ze koppelt een sterke overtuiging aan een pragmatische uitvoering.

“De groeiende ongelijkheid in ons land vervreemdt mensen van elkaar. Wie het vandaag moeilijk heeft, wordt het hardst getroffen. Dat is onaanvaardbaar. Mensenrechten zijn er voor iedereen.
Ons sociaal weefsel moet opnieuw versterkt worden, van onderuit. Vele burgers en organisaties staan te popelen om hieraan mee te werken. Politiek staat niet op zichzelf, het is een teamsport. Laat ons samenwerken om van België een sociaal, leefbaar en duurzaam land maken!”

Zohra is er rotsvast van overtuigd dat er heel veel mogelijk is als we samenwerken en ons niet uit elkaar laten spelen.

Mensenrechten zijn er voor iedereen

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?