EU kiest voor veel meer hernieuwbare energie

12 September 2023

EU kiest voor veel meer hernieuwbare energie

"Dit is een van de belangrijkste Europese wetten die de energietransitie moet versnellen, want de wet geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven welke kant het op moet. Groen wil sneller naar 100% hernieuwbare energie, want dat is betaalbare, groene energie van bij ons. Bovendien is hernieuwbare energie de goedkoopste en de enige die daalt in prijs."

Het Europees Parlement stemde finaal in met een nieuwe wet waardoor Europa mikt op 42,5% hernieuwbare energie tegen 2030. Europarlementslid voor Groen Sara Matthieu: "Dit is een van de belangrijkste Europese wetten die de energietransitie moet versnellen, want de wet geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven welke kant het op moet. Groen wil sneller naar 100% hernieuwbare energie, want dat is betaalbare, groene energie van bij ons. Bovendien is hernieuwbare energie de goedkoopste en de enige die daalt in prijs."

De richtlijnen voor hernieuwbare energie binden landen aan regels voor het opwekken van hernieuwbare energie, inclusief subdoelen voor verschillende sectoren en regels voor wat wel en niet duurzaam mag worden genoemd. Matthieu: “Het doel van 42,5% is een forse verhoging ten opzichte van het huidige 2030-doel van 32%, een zwaarbevochten punt in de onderhandelingen. Veel landen en ook onze Vlaamse regering zijn nog steeds onvoldoende doordrongen dat een heel belangrijk deel van de klimaatactie vóór 2030 moet gebeuren. Het zijn de Groenen die de druk voldoende hoog houden in het Europees Parlement”

Subsidies voor biomassa
Tot op het laatste moment is er onderhandeld over subsidies voor biomassa en de voorwaarden waaronder het verbranden van biomassa groen mag worden genoemd. Matthieu: “Het parlement wilde met name de regels aanscherpen voor biomassa waar bomen voor worden gebruikt, ook wilde het de subsidies hiervoor volledig stoppen. Lidstaten waren hier fel op tegen. Dit had echt beter gemoeten en blijft een zwak onderdeel van deze wet.”

De EU-landen stemden in juni al voor de deal. Dat duurde langer dan verwacht omdat Frankrijk een grotere rol wilde voor kernenergie, maar die plooi is gladgestreken zonder de wetgeving aan te passen.

Blijf op de hoogte van de Energieswitch