Nieuwe verkeerslichten kunnen levens redden

04 Maart 2023

Nieuwe verkeerslichten kunnen levens redden

Groen vraagt dat kruispunten volledig conflictvrij worden gemaakt. Dus dat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken, zonder dat er auto's tegelijkertijd doorrijden. Dat is de enige echte manier om zo'n ongevallen te vermijden. Ongeveer elke week gebeuren dodehoekongevallen in Vlaanderen. Ongevallen die je dus gewoon kan vermijden.

Jaarlijks gebeuren zo'n 60-tal dodehoek ongevallen in Vlaanderen waarbij een afslaande chauffeur een overstekende voetganger of fietser aanrijdt. "Deze ongevallen kunnen vermeden worden," zeggen covoorzitster van Groen Nadia Naji en Vlaams parlementslid Stijn Bex.

"Kruispunten moeten ten eerste zo veel mogelijk conflictvrij worden gemaakt, waardoor een afslaande bestuurder gewoon geen fietsers of voetgangers kruist, dat is de meest veilige keuze. Maar er bestaan ook verkeerslichten die kunnen helpen: gecombineerde verkeerslichten. Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet zorgde dat de wegcode werd aangepast zodat deze gebruikt kunnen worden, nadat het Brusselse gewest ze via een proefproject testte en nu roepen wij Vlaanderen op om er ook onmiddellijk in te investeren."

Vandaag hebben fietsers en voetgangers elk hun eigen verkeerslicht op kruispunten met aparte fietspaden, respectievelijk met drie- en tweekleurensystemen. Dat is verwarrend want het verkeerslicht voor voetgangers staat aan de overkant van de oversteek, dat voor fietsers aan de start. De groentijd voor beide weggebruikers is hierdoor ook verschillend. Fietsers krijgen langer groen omdat voetgangers die zich op een zebrapad bevinden hun weg mogen voortzetten, ook al springt het licht op rood.

"Dit is levensgevaarlijk en zorgt voor dodehoekongevallen," zegt Naji. "Want een afslaande chauffeur ziet enkel het voetgangerslicht op rood en gaat ervan uit dat hij veilig kan afslaan. Maar aankomende fietsers kunnen dan nog groen hebben. Met dodehoek ongevallen tot gevolg. Door gecombineerde verkeerslichten vermijd je deze verwarring en wordt een kruispunt vooral veiliger voor fietsers en voetgangers."

Een gecombineerd verkeerslicht staat, zoals het voetgangerslicht, aan de overkant van de oversteekplaats en heeft twee symbolen op de lichten, een voetganger en een fietser.

In Brussel staan de verkeerslichten al sinds 2013 en uit de proefprojecten bleek dat kruispunten hierdoor veiliger werden. Groen roept Vlaams minister van mobiliteit Peeters op om onmiddellijk te investeren in de nieuwe verkeerslichten op de Vlaamse gewestwegen en de lokale besturen te ondersteunen om dat op lokale wegen te doen.

"Verkeersveiligheid moet prioritair zijn, vooral voor fietsers en voetgangers. 60 ongevallen per jaar, omwille van de dodehoek, zouden hiermee vermeden kunnen worden," besluit Bex.

Het systeem is ook gemiddeld 1.500 per kruispunt goedkoper, omdat er bespaard kan worden op het aantal te plaatsen palen.

Lees ons standpunt over mobiliteit