Godvergeten: Groen wil parlementaire onderzoekscommissie naar misbruik in de Kerk

27 September 2023

Godvergeten: Groen wil parlementaire onderzoekscommissie naar misbruik in de Kerk

"Er zijn te veel onbeantwoorde vragen. In de eerste plaats voor de slachtoffers, maar ook voor alle andere landgenoten. Deze zwarte bladzijde uit de Belgische geschiedenis moeten we volledig blootleggen."

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke willen een parlementaire onderzoekscommissie naar misbruik in de Kerk. Aanleiding zijn de nieuwe verhalen van de slachtoffers tijdens de VRT Canvas-reeks ‘Godvergeten’ en de oproep van priester Rik Devillé in VRT NWS Laat.

Groen wil via een parlementaire onderzoekscommissie nagaan of de slachtoffers van misbruik in de Kerk correct werden behandeld. Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout: “De slachtoffers van misbruik in de Kerk hebben het recht te weten of het onderzoek tijdens Operatie Kelk correct gebeurd is. Is er ongeoorloofde druk uitgeoefend? Werden fouten gemaakt? Dat moet opgeklaard worden tijdens een Parlementaire Onderzoekscommissie. Daarnaast blijven ook vragen wie doorheen de jaren mee het misbruik heeft toegedekt.”

Groen-parlementslid en justitiespecialist Stefaan Van Hecke zal officieel de aanvraag voor een Parlementaire Onderzoekscommissie indienen. Van Hecke, die in 2010-2011 ook al zetelde in de Bijzondere Commissie seksueel misbruik: “Met de Parlementaire Onderzoekscommissie willen we nagaan of de verschillende stappen in het onderzoek correct verlopen zijn én het is ook een kans voor de slachtoffers om publiek, in het parlement, vragen te kunnen stellen over het verloop van zowel het onderzoek als van de toedekking van het misbruik. Voor Groen is dat laatste heel belangrijk. De slachtoffers moeten nu eindelijk centraal staan.”

"Operatie Kelk, het onderzoek naar misbruik binnen de kerk, is ondertussen 13 jaar oud. Toen al werd er om een parlementaire onderzoekscommissie gevraagd, het is dringend tijd dat die vraag gehoord wordt," benadrukt Vaneeckhout. "Er zijn te veel onbeantwoorde vragen. In de eerste plaats voor de slachtoffers, maar ook voor alle andere landgenoten. Deze zwarte bladzijde uit de Belgische geschiedenis moeten we volledig blootleggen."

Ook op Vlaams niveau dienen de groenen een resolutie in waarin ze aandringen op meer zorg en erkenning van de slachtoffers én om dergelijk misbruik in de toekomst te voorkomen