Groen wil meer veiligheid in het verkeer door meer alcoholcontroles

19 Januari 2023

Groen wil meer veiligheid in het verkeer door meer alcoholcontroles

'Rijden en drinken is niet onschuldig. Het kost dierbare mensenlevens. De regering moet een tandje bijsteken in de strijd tegen alcohol achter het stuur.'

Volgens voorlopige cijfers van de Vias Verkeersveiligheidsbarometer vonden er in de eerste 8 maanden van 2022 3138 verkeersongevallen plaats waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol was. Na een fikse terugval in coronajaren 2020 en 2021 is dat het hoogste cijfer sinds 2016. Voor Groen is elk verkeersongeval er een te veel. Groen-Parlementsleden Kim Buyst en Eva Platteau dringen daarom aan op het belang van preventie en controle op misbruik van alcohol achter het stuur. 'De cijfers laten zien dat de huidige aanpak van alcohol in het verkeer te weinig zoden aan de dijk zet' zegt Platteau. Dat moet beter, vindt ook haar collega-parlementslid Kim Buyst: 'Rijden en drinken is niet onschuldig' stelt ze. 'Het kost dierbare mensenlevens. De regering moet een tandje bijsteken in de strijd tegen alcohol achter het stuur.'

In het kader van de actie "weekend zonder alcohol" liepen de twee Groen-parlementsleden mee met de Leuvense politie tijdens een alcoholcontrole. 'Er komt heel wat kijken bij zo'n controle' zegt Eva Platteau, die het beleid rond politie en veiligheid opvolgt in het parlement. 'Er komt heel wat kijken bij zo'n controle. Door de politieagenten afgelopen weekend bezig te zien is mijn waardering voor hun werk alleen maar gegroeid. Ik wil hen allemaal bedanken voor hun professionele inzet.'

In de eerste plaats vragen de twee parlementsleden van minister Annelies Verlinden om het aantal controles op te voeren. Uit cijfers die Kim Buyst bij minister Verlinden opvroeg over de BOB-campagne van zomer 2022 blijkt dat we nog steeds niet het vooropgestelde doel dat 1 op 3 bestuurders gecontroleerd wordt, te halen. In de zomer van 2022 werden er 322.363 bestuurders gecontroleerd, dat zijn er even veel als in 2017. 'Corona was voor de afgelopen twee jaar een begrijpelijk excuus. Maar momenteel zitten we nog steeds maar aan het niveau van 2017, terwijl we toen al wisten dat de pakkans naar omhoog moest' zegt het Groen-parlementslid.

'We moeten niet alleen naar meer controles' vult Eva Platteau aan 'en controles moeten doelgerichter'. Zo moet alcohol in die controles niet het enige aandachtspunt zijn, vinden de Groen-parlementsleden. 'Eerder hebben we erop aangedrongen dat er na ieder ongeval een alcoholcontrole moet gebeuren: botsen is blazen' zegt Buyst. 'Uit onderzoek van Vias blijkt dat dit in de praktijk in 35% van de gevallen nog niet gebeurt. Ook in die controles willen we dat er naast alcohol ook op andere drugs getest wordt.'

'Wanneer je luistert naar slachtoffers en nabestaanden, maar ook naar mensen die zelf een ongeluk veroorzaakten doordat ze onder invloed van alcohol achter het stuur kropen, dan realiseer je je dat we af moeten van het idee dat een glaasje drinken en daarna nog achter het stuur kruipen normaal is', zegt Platteau 'Achter deze cijfers schuilt veel menselijk leed, dat voorkomen had kunnen worden.'

Volgens de twee Groen-parlementsleden moeten we daarom uiteindelijk naar nultolerantie voor alcohol in het verkeer, zoals ook minister Verlinden zei dit weekend. 'Dat valt duidelijker te communiceren en te controleren. Het schept helderheid voor bestuurders en passagiers, ook de politie is al lang vragende partij voor dergelijk beleid' zegt Kim Buyst. 'Alcohol achter het stuur, ook in kleine hoeveelheden, heeft een hoge menselijke prijs. Het wordt tijd dat we als samenleving een duidelijke lijn trekken, en elkaar voor dit onnodig leed beschermen.' besluit Eva Platteau.

Lees ons standpunt over verkeersveiligheid en mobiliteit