Half miljard euro kindergeld verdwijnt in de zakken van de Vlaamse regering

22 November 2022

Half miljard euro kindergeld verdwijnt in de zakken van de Vlaamse regering

In een welvarend land als België zou elk kind een zorgeloze jeugd moeten hebben.

Volgens Groen-covoorzitter en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout verdwijnt een half miljard euro van het kindergeld (het Groeipakket) in de zakken van de Vlaamse regering: "De Vlaamse regering krijgt geld van de federale overheid om het kindergeld te financieren. Vlaanderen besloot deze niet te indexeren, maar de federale dotatie wordt wel geïndexeerd. Dat betekent dat jaarlijks een half miljard euro, bedoeld voor de ondersteuning van gezinnen, verdwijnt in de begroting om gaten op te vullen."

Onaanvaardbaar voor de groenen. "Dit geld is bedoeld om gezinnen te ondersteunen. In deze koopkrachtcrisis is het onwaarschijnlijk dat het geld dat voorzien is in de zakken van de Vlaamse regering verdwijnt. Eén op vijf kinderen in ons land groeit op in een armoedesituatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kindergeld een zeer effectief instrument is om armoedecijfers omlaag te krijgen en zo kinderen meer kansen te geven," aldus Vaneeckhout.

In juni 2022 hadden 1,639 miljoen kinderen (en jongvolwassenen) recht op een Groeipakket-toelage. Voor Vlaanderen wordt het bedrag van de federale dotatie in 2023 geraamd op 5,108 miljard euro, tegenover 4,477 miljard euro in 2022 (nominale stijging van 631 miljoen). Vlaanderen kan volledig autonoom beslissen over de besteding van dat bedrag.

"Maar de Vlaamse regering budgetteert slechts 4,598 miljard euro structurele Groeipakket-uitgaven. Dat betekent dus dat er 510 miljoen euro niet naar de gezinnen gaat, maar verdwijnt in de begroting. Geld dat gebruikt moet worden om elk kind eerlijke kansen te geven en zo armoede tegen te gaan," zegt Vaneeckhout.

Groen wil het half miljard euro integraal geven aan zij die dat het meest nodig hebben. Volgens berekeningen van de partij kunnen hiermee de sociale toeslagen verdubbeld worden. Deze sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijk kunnen dragen. "Als we die 510 miljoen volledig uniform uitsmeren over alle kinderen, dan zou elk kind recht hebben op 311 euro extra op jaarbasis. Maar Groen wil het enkel geven aan zij die het het meest nodig hebben en risico hebben om in armoede te belanden. Kindergeld moet vooral gericht zijn op gezinnen waar de noden hoger zijn en samengaan met sociale toeslagen die hoog genoeg zijn," vervolgt Vaneeckhout.

"Een herverdeling naar de laagste inkomens is niet meer dan logisch, want zij hebben dat kindergeld het meest nodig. Elk kind heeft recht om zorgeloos op te groeien," zegt Vaneeckhout. "Een verdubbeling van de sociale toelagen betekent een toename van het kindergeldtussen de 28% en 37%, voor de armste gezinnen. Het niet-indexeren van het kindergeld is een politieke keuze, maar niet de onze."

Een verdubbeling van de sociale toeslagen betekent concreet: (we verrekenden de 15 euro extra sociale toeslag die vanaf december wordt toegekend)

  • case 1: voor een alleenstaande werkende moeder met twee kleuters en een inkomen van 31.578 euro betekent dit 138,24 euro extra per maand (totaalpakket van 619,46 euro per maand i.p.v. huidige 480,24 euro per maand) = toename van 28,8%
  • case 2: voor een gezin met drie kinderen en een gezinsinkomen van 25.600 euro betekent dit 304,77 euro per maand extra (groeipakket van 1.124 euro i.p.v. huidige 819,24 euro) = toename van 37,2%
  • case 3: voor een gezin met vier kinderen en een gezinsinkomen van 60.230 euro betekent dit 319,76 euro extra per maand (groeipakket van 1.324,48 euro i.p.v. 1.005,72 euro) = toename van 31,7%

Naast de sociale toeslagen zelf, wil Groen ook de selectieve participatietoeslagen (de zogenaamde schooltoeslagen - ook onderdeel van de selectieve pijler van de gezinsbijslagen) verdubbelen. Deze bedragen worden jaarlijks in september toegekend. Voor onze cases hierboven betekent dit concreet telkens een stijging van 100%:

  • case 1: alleenstaande moeder, twee kinderen in de kleuterschool, inkomen van 31.578 euro. De selectieve participatietoeslag komt in september 2023 en bedraagt dan 89,4 euro per kind – dat willen we in ons voorstel dus verdubbelen tot 178,8 euro per kind. Het totaal gaat dan van 178,8 euro naar 357,6 euro op jaarbasis.
  • case 2: gezin met twee volwassenen en drie kinderen, waarvan een in de kleuterschool en twee in de lagere school, inkomen van 25.600 euro. De participatietoeslag bedraagt dan 113,2 euro voor de kleuter en 205,4 voor de kinderen in de lagere school. Dat willen we verdubbelen – het totaal gaat dan van 524 euro voor de kinderen samen (eenmalig, september 2023) naar 1.048 euro.
  • case 3: gezin met twee volwassenen en vier kinderen, waarvan twee in de lagere school en twee in de middelbare school, inkomen van 60.230 euro. De participatietoeslag bedraagt dan 132,2 euro voor de kinderen in de lagere school en 255,1 euro voor de kinderen in het secundair. Dat verdubbelen we: het totaal gaat van 774,6 euro naar 1.549,2 euro (eenmalig, september 2023).

"Armoede is geen keuze, maar het gevolg van politiek wanbeleid," besluit Vaneeckhout. "Kindergeld is een hefboom om gezinnen te ondersteunen om uit de armoede te geraken en elk kind de kans te geven om op te groeien in een warme thuis. In een welvarend land als België zou elk kind een zorgeloze jeugd moeten hebben. Gebruik het half miljard euro als hefboom en bespaar niet blindelings op de kop van de allerzwaksten."

Lees wat Groen wil doen tegen armoede