Europees parlement eist halvering pesticidengebruik en uitvoerban verboden pesticiden

21 November 2023

Europees parlement eist halvering pesticidengebruik en uitvoerban verboden pesticiden

"Pesticiden vormen een bedreiging voor de gezondheid van mens en onze biodiversiteit. We moeten minder pesticiden gebruiken en pesticidevrije zones invoeren om de blootstelling van mensen aan gevaarlijke chemicaliën terug te dringen."

Het Europees Parlement eist een halvering van het pesticidengebruik in de EU en wil ook in de EU verboden pesticiden niet meer produceren of exporteren. Voor pesticides die makkelijk vervangbaar zijn door alternatieven of waar een hoog gezondheidsrisico aan verbonden is, komt er zelfs een hogere reductiedoelstelling van 65%. Volgens Europees parlementslid Sara Matthieu is het hoog tijd om de gezondheid van Europese burgers serieus te nemen: "Pesticiden vormen een bedreiging voor de gezondheid van mens en onze biodiversiteit. We moeten minder pesticiden gebruiken en pesticidevrije zones invoeren om de blootstelling van mensen aan gevaarlijke chemicaliën terug te dringen."

Matthieu: "Net zoals bij de natuurherstelwet beweren conservatieven dat dit het eind van onze landbouw is, terwijl het net een gezonde toekomst voor onze boeren verzekert. Extra studies van de Commissie bevestigen nog maar eens dat deze wet geen negatief effect zal hebben op onze voedselproductie, er is dus geen excuus om dit te blokkeren."

Mieke Schauvliege, Vlaams fractieleider voor Groen, benadrukt het belang voor Vlaanderen: "Het pesticidegebruik in Vlaanderen bereikt alarmerende niveaus. We moeten onze landbouwsector daarom maximaal ondersteunen bij de omschakeling, ook zij hebben geen belang bij een instorting van de bestuiverpopulaties. Maar ook onze natuur en gezondheid zijn ontzettend belangrijk. Daarom moeten we pesticidevrije zones creëren in de nabijheid van woonwijken en bufferzones rond natuurgebieden, waterwingebieden en waterlopen."

Er komt een exportverbod voor pesticiden die binnen Europa verboden zijn. Hiermee wordt afgerekend met de dubbele standaard die tot nu toe van kracht was. Matthieu: "We sluiten geen compromissen meer: giftige pesticiden die onze gezondheid en natuur bedreigen worden niet langer geëxporteerd. Dat is alleen maar logisch: wat giftig is voor Europeanen, is dat overal. Bovendien voorkomen we zo dat illegale pesticiden die we aan het buitenland verkopen via invoer opnieuw op ons bord terecht komen. Hoewel we graag nog verder wilden gaan en ook uitzonderingen op de nieuwe regels inperken, is dit een overwinning waar groenen al lang voor strijden."

Het vervolg

De lidstaten zullen verplicht nationale plannen opstellen om pesticidengebruik te verminderen. Voor consumenten betekent dit een onmiddellijke verwijdering van gevaarlijke pesticiden uit de handel. Tegelijkertijd wordt de controle van pesticidenresten aanzienlijk verscherpt en wordt er nu daadwerkelijk gekeken naar de impact op mens en natuur.

 

>Volg het werk van Sara op de voet