Illegale wapentransporten naar Israël vanuit Vlaamse luchthavens

08 November 2023

Illegale wapentransporten naar Israël vanuit Vlaamse luchthavens

'Op papier is de doorvoer van wapens vanuit Vlaanderen naar Israël onmogelijk. Maar de boycotactie van de vakbonden brengt op heel pijnlijke wijze aan het licht dat het wél gebeurt, maar onder de radar. Onaanvaardbaar.'

Eerder deze week riepen de Vlaamse vakbonden hun leden op om geen vluchten meer af te handelen waarbij oorlogswapens van de ene vlucht op de andere overgeladen werden met eindbestemming Israël. Dat deed alle alarmbellen afgaan bij Groen-covoorzitter Nadia Naji en parlementslid Staf Aerts: doorvoervergunningen in Vlaanderen worden amper uitgereikt en sinds 2006 worden geen wapentransporten voor het Israëlisch leger goedgekeurd. Onder de radar gebeurt dit duidelijk nog wel. 'Hoe kunnen we pleiten voor een staakt-het-vuren en bescherming van de mensenrechten wanneer de wapens waardoor Palestina doodbloedt illegaal door Vlaanderen passeren? Dit moet onmiddellijk stoppen', klinkt het nadrukkelijk bij de groenen die bij de betrokken ministers Jambon en Van Peteghem aandringen op ingrijpen.

Om wapens in een land over te laden van het ene op het andere vliegtuig, heeft het land van bestemming een doorvoervergunning nodig. In Vlaanderen worden die vergunningen amper aangevraagd en uitgereikt: terwijl er in 2000 nog 94 van zulke vergunningen waren, waren dat er in 2022 nog slechts 3. De doorvoer groeide, maar er worden in Vlaanderen nog nauwelijks vergunningen voor aangevraagd. Bovendien zijn zulke doorvoertransporten naar Israël in Vlaanderen op papier zelfs helemaal onmogelijk. En toch werden er de voorbije weken Amerikaanse wapens van de ene vlucht op de andere overgeladen in Vlaanderen.

Naji: 'Op papier is de doorvoer van wapens vanuit Vlaanderen naar Israël onmogelijk. Maar de boycotactie van de vakbonden brengt nu op heel pijnlijke wijze aan het licht dat het wél gebeurt, maar onder de radar. Dat is zeer verontrustend en vooral onaanvaardbaar.'

De groenen dringen er sterk op aan dat ministers Jambon, bevoegd voor de vergunningen, en Van Peteghem, verantwoordelijk voor de douane die de controles doet, elk op hun domein zo snel mogelijk in actie schieten. Aerts: 'Het Vlaams Vredesinstituut waarschuwde de Vlaamse regering met het rapport 'Onder de radar' in 2021 al voor het risico op illegale doorvoer van wapens in ons land. Maar de Vlaamse regering vond het nooit een prioriteit daar iets aan te doen. Deze week werd pijnlijk duidelijk dat Jambon nul zicht heeft op wat er op de luchthavens allemaal passeert en wat daar de kwalijke gevolgen van zijn.'

De groenen dringen aan op actie op drie domeinen: 'Er is dringend nood aan een performanter Vlaams vergunningenbeleid dan het schijnbeleid dat er vandaag is. Daarnaast moet er voor alle doorvoer naar Israël veel sterker worden ingezet op controles door douane. Als de Vlaamse regering tegelijk meer inzet op systematische informatie-uitwisseling met de douanediensten, dan kunnen zij gerichter en beter controles uitvoeren.'

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Staf Aerts

Meer nieuws van Staf Aerts