Groen vraagt onmiddellijke invoering van automatische indexering van werkingsmiddelen in welzijn

21 Januari 2023

Groen vraagt onmiddellijke invoering van automatische indexering van werkingsmiddelen in welzijn

"Het beleid staat in pijnlijk contrast met de noden, en vooral met het engagement van alle welzijns- medewerkers die op het terrein het verschil maken."

De welzijnssector lijdt onder niet-indexering van werkingsmiddelen. Vandaag trekt het Vlaams Welzijnsverbond aan de alarmbel. Instellingen voor kinderopvang, jeugdhulp of gehandicaptenzorg worstelen met snel stijgende kosten, maar moeten het al 10 jaar doen met hetzelfde, niet-geïndexeerde potje werkingsmiddelen. Daarom vraagt Groen om de automatische indexering van de werkingsmiddelen in welzijn met onmiddellijke ingang in te voeren. Vlaams parlementslid en co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout: "Hoe lang kan de Vlaamse regering de noodkreet van de sector nog negeren? Dit getuigt van weinig respect voor wie leeft en werkt in de kinderopvang, jeugdhulp, voorzieningen voor mensen met een handicap. Zorg dat de werkingsmiddelen de koopkracht volgen."

Sinds 2012 bleven de werkingsmiddelen in de zorg- en welzijnssectoren ongewijzigd bij elke indexering. In juni 2022 werd voor de elfde keer een indexatie van 2 procent niet toegekend. Daardoor zitten heel wat organisaties in de rode cijfers. Dit is nadelig voor kinderen, jongeren en mensen met een handicap, die geen gepaste hulp en begeleiding krijgen, maar ook voor het personeel, die het gevoel hebben met de kraan open te dweilen. Vaneeckhout dringt al lang aan op meer investeringen in de welzijnssector en vraagt een onmiddellijke invoer van automatische indexering van werkingsmiddelen in welzijn. "Er moet dringend een einde komen aan de afbraak van de Vlaamse welzijnssector", klinkt het. "Het beleid staat in pijnlijk contrast met de noden, en vooral met het engagement van alle welzijnsmedewerkers die op het terrein het verschil maken."

Volgens Vaneeckhout is investeren in zorg en welzijn een kerntaak: "Wie dit loslaat, faalt fundamenteel in menselijke waardigheid." Vaneeckhout wijst op de verpletterende verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering, waarin CD&V-ministers al jarenlang de noodkreten van de sector negeren, die met de besparingsdrang van N-VA en Open VLD erbovenop een dramatische tol eisen. "Als er onder ministers Vandeurzen, Beke en Crevits één constante is, dan is het dat onze voorzieningen en vooral onze kinderen, jongeren, mensen met een handicap steeds minder tellen", hekelt Vaneeckhout. "Er wordt structureel op hun toekomst bespaard." Volgens Groen is nu niet investeren in zorg en welzijn de financiële, menselijke en maatschappelijke kost binnen tien jaar verhogen. Daarom vraagt de partij al lang om de essentiële investeringen te doen en werk te maken van een masterplan. Wil de eens zo sterke Vlaamse zorg- en welzijnssector niet compleet failliet gaan, dan moet het roer om. "Dat begint met versterking van beleidsteams en het fundamenteel verbeteren van het statuut en de arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel", besluit Vaneeckhout.

Zorg mee voor de zorg. Teken onze petitie.