Antwoord EU-Commissie op Inflation Reduction Act goede basis versnelling groene transitie

01 Februari 2023

Antwoord EU-Commissie op Inflation Reduction Act goede basis versnelling groene transitie

"Nu de Verenigde Staten met vele miljarden eindelijk aan hun groene transitie beginnen, moet de EU hen niet afremmen maar zelf de ambitie opschroeven om leidend te blijven in groene industrie en technologie."

De Europese Commissie kwam zojuist met haar voorstel voor een Europees antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu ziet de voorstellen van de Commissie als goede basis om de duurzame transitie te versnellen, maar vindt dat er in de uitwerking nog veel moet worden opgehelderd en aangevuld: "We moeten gericht investeren in groene sectoren, en dan vooral in de circulaire economie die ons veel duurzame en lokale jobs zal opleveren. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de aandeelhouders niet worden gespekt met publiek geld. Als de industrie geld ontvangt moet die ook voldoen aan strenge sociale- en milieuvoorwaarden, dat is alleen maar logisch."

Sara Matthieu: “Nu de Verenigde Staten met vele miljarden eindelijk aan hun groene transitie beginnen, moet de EU hen niet afremmen maar zelf de ambitie opschroeven om leidend te blijven in groene industrie en technologie. Maar financiële steun voor groene industrie moet zo gericht mogelijk en moet worden vergezeld van een snellere afbouw van fossiele subsidies.”

De Europese Commissie wil soepelere staatssteunregels voor onder meer duurzame energie, het vergroenen van industriële processen en groene technologieën. Nog voor de zomer komt de Europese Commissie met een aanvullend plan voor een nieuw fonds om de Europese economie ook op langere termijn concurrerend te houden en onafhankelijker te maken van fossiele energie en autoritaire regimes.

Matthieu: “Het is cruciaal dat de ondersteuning van de groene industriële omschakeling niet wordt overgelaten aan EU-landen alleen. Dit leidt tot scheefgroei binnen de Europa omdat andere EU-landen minder diepe zakken hebben dan Duitsland en Frankrijk, landen die nu veruit het grootste deel van deze investeringen voor hun rekening nemen. Er is jaarlijks 520 miljard euro aan extra publieke en private investeringen nodig om de groene transitie te doen slagen. Het is een illusie te denken dat die investeringen van de grond komen zonder extra Europees geld.”

Ook ontbreekt een visie van de Commissie op de garantie dat publiek geld daadwerkelijk leidt tot goede, groene investeringen op lange termijn en niet verdwijnt in de zakken van aandeelhouders of CEOs. “Daar moet echt meer aandacht voor komen bij de verdere uitwerking van de plannen die vandaag zijn gepresenteerd”, aldus Matthieu.

Hoe gaan we samen naar een circulaire economie?