Johan Danen

Vlaams Parlementslid

Johan Danen is sinds 2014 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement.

Beginnen deed hij in de commissie Leefmilieu, Energie en Klimaat. Daarnaast lagen de grote Limburgse dossiers hem nauw aan het hart. Bij de verkiezingen van 2019 werd hij herkozen.

Vandaag houdt Johan zich – naast de asbestproblematiek – bezig met de grote onderwijsdossiers: het lerarentekort, de democratisering van het hoger onderwijs, de tanende onderwijskwaliteit. Hij breekt zich het hoofd over hoe we stappen vooruit kunnen zetten richting meer inclusief onderwijs.

Professionele ervaring

Maatschappelijk engagement staat al van jongs af aan centraal in het leven van Johan Danen. Ook professioneel probeerde hij steeds maatschappelijke relevantie voorop te stellen. Zo werkte hij achtereenvolgens als wetenschappelijk medewerker aan de UHasselt, speelde hij een pioniersrol in de uitbouw van de poot sociale economie na de Limburgse mijnsluitingen en doceerde hij aan de PXL.

Gemeenteraad van Bilzen

Johan is ook lokaal actief. In het ‘politieke nest’ Bilzen zetelt hij in de gemeenteraad, waar hij samen met zijn collega’s de fusie met Hoeselt voorbereidt

'Laten we feitenvrije politiek inruilen voor feitenrijke politiek. De debatten zouden zoveel degelijker zijn als we ons meer zouden openstellen voor informatie die 'schuurt' tegen de eigen mening'

Waar kan je me ontmoeten?