Klimaatakkoord EU-lidstaten: ‘Ondanks toegevingen toch sterke garanties voor sociale klimaattransitie’

29 Juni 2022

Klimaatakkoord EU-lidstaten: ‘Ondanks toegevingen toch sterke garanties voor sociale klimaattransitie’

“Ondanks een aantal toegevingen, die nodig waren om voldoende lidstaten mee aan boord te hijsen, is dit een essentiële stap richting het uiteindelijke doel.' (Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji)

Dankzij de inzet van onder meer de Belgische groene ministers van Klimaat Zakia Khattabi en Philippe Henry is de Europese milieuraad het eens geworden over een Europees klimaatpakket. In het oog springen vooral de oprichting van een Europees sociaal fonds voor de meest kwetsbaren en een “grensbelasting” om onze industrieën te beschermen. Bovendien zouden bepaalde sectoren zoals de lucht- en scheepvaart binnenkort ook moeten bijdragen tot de collectieve inspanning om klimaatneutraliteit bereiken tegen 2050.

“Ondanks een aantal toegevingen, die nodig waren om voldoende lidstaten mee aan boord te hijsen, is dit een essentiële stap richting het uiteindelijke doel: welvaart en welzijn binnen de planetaire grenzen en het droogleggen van de fossiele inkomsten van Poetin. Dit pakket is er mede onder impuls van de groene familie gekomen. We kunnen nu aan de slag met extra garanties voor een sociale klimaattransitie. Want die transitie zal sociaal rechtvaardig zijn of ze zal niet zijn”, benadrukken de covoorzitters van Groen Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji.

Het maatregelenpakket dat vannacht werd aangenomen, zal nu worden besproken met het Europees parlement en de Europese Commissie, de zogenaamde triloog.

Er werden nieuwe nationale doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies in de niet-industriële sectoren (gebouwen, transport, landbouw) afgesproken. Voor België zou deze uitstoot tegen 2030 met 47% moeten verminderen (tov 2005). Om deze doelstelling te bereiken zal men, net zoals voor de industriële sectoren, werken volgens het principe van de vervuiler die vanaf een bepaald plafond moet meebetalen. Zo zal men ook de uitstoot in de sectoren ‘transport’ en ‘gebouwen’, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de niet-industriële broeikasgassen, proberen te beperken.

Dit systeem wordt gekoppeld aan de oprichting van een Europees sociaal fonds waarmee de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en de lagere middenklasse ondersteuning kunnen krijgen in de klimaattransitie, waardoor zij er netto op vooruit kunnen gaan en de transitie sociaal inclusief wordt.

Ook de herziening van het emissiehandelssysteem voor broeikasgassen van de industrie en de elektriciteitsproductie (ETS) is een vooruitgang. Dit moet ervoor zorgen dat industriële installaties sneller onafhankelijk worden van het gebruik van gas en van aardolie: ze moeten emissies reduceren met 61% tegen 2030 om klimaatneutraliteit te bereiken ruim voor 2050.

Werden ook nog onderhandeld: het einde van de verkoop van verbrandingsmotoren tegen 2035, bescherming van de koolstofputten in de bossen en de landbouw, de opname van scheepvaart in de ETS en de afronding van de grensheffing rond Europa om 6 industriële sectoren te beschermen enzovoort.

Maandag werd ook reeds beslist tot verhoogde inspanningen inzake Hernieuwbare Energie (40% van alle energieconsumptie tegen 2030) en Energie-efficiëntie (9% besparing tegen 2030).