PFAS: Bijna 2000 scholen en kinderdagverblijven in gevaarlijke risicozone

27 Juli 2023

PFAS: Bijna 2000 scholen en kinderdagverblijven in gevaarlijke risicozone

'Ik vind het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering in een gezondheidskwestie als deze de teugels niet strakker in handen houdt en de bescherming van de gezondheid op de eerste plaats stelt.'

Na het uitbreken van het PFAS-schandaal werden 'no regret'-zones afgebakend: in deze zones met hoge PFAS-concentratie gelden voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan de giftige PFAS zo sterk mogelijk te beperken. Uit cijfers die Groen opvroeg blijkt dat bijna 2000 scholen en kinderdagverblijven in zo'n 'no regret'-zone liggen. Fractieleidster Mieke Schauvliege is bezorgd: 'De scholen en kinderdagverblijven in de 'no regret'-zones zouden verregaande voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Maar of ze op de hoogte zijn, laat staan de nodige actie ondernemen, is één groot vraagteken. We dringen erop aan dat de Vlaamse regering de gezondheid van deze jonge kinderen beschermt en deze gebieden prioritair saneert.'

Hoewel de Vlaamse regering in kaart liet brengen welke scholen en kinderdagverblijven in 'no regret'-zones liggen, besteedde ze de communicatie daarover vervolgens uit aan de lokale besturen. Of de informatie dus goed doorstroomde is onduidelijk. Dat geldt eveneens voor de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, zoals het advies om in een straal van 100 meter rond een vervuilde zone niet op onverharde terreinen te spelen of om verharde terreinen wekelijks met water schoon te maken, om er twee te noemen. Onbezorgd in de zandbak spelen is op deze locaties dus niet meer mogelijk. Laat staan dat scholen de wens om hun speelplaatsen te ontharden en om te vormen naar natuurspeelzones op korte termijn kunnen uitvoeren.

Schauvliege: 'In de 'no regret'-zones worden verregaande maatregelen aanbevolen. Die zijn niet alleen erg moeilijk voor scholen en kinderdagverblijven om uit te voeren, het is bovendien volstrekt onduidelijk of ze überhaupt weten dat ze voorzorgen moeten nemen. Ik vind het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering in een gezondheidskwestie als deze de teugels niet strakker in handen houdt en de bescherming van de gezondheid op de eerste plaats stelt.'

De groene oppositieleidster merkt daarnaast op dat naast snelle opvolging van de 'no regret'-maatregelen er vooral nood is aan een langdurige oplossing, namelijk grondige sanering van de vervuilde gebieden. Maar door de grote saneringsachterstand bij OVAM dreigt die opkuis erg lang op zich te laten wachten. 'Als deze regering het belangrijk vindt dat jonge kinderen in alle veiligheid buiten kunnen spelen tijdens de speeltijd, dan maakt ze prioritair werk van bodemonderzoek en sanering van deze gebieden.'

Wat doet Groen voor een gezonde leefomgeving?