'Raad van bestuur Toneelhuis moet verantwoordelijkheid nemen'

17 Mei 2022

'Raad van bestuur Toneelhuis moet verantwoordelijkheid nemen'

'Als minister van Cultuur is het Jan Jambon zijn verantwoordelijkheid om degelijke raden van bestuur aan te stellen en onze kunsten te laten floreren, niet om hen naar de afgrond te leiden.' (Elisabeth Meuleman)

Het voortbestaan van het Antwerps Toneelhuis, vlaggenschip van de Vlaamse kunstensector hangt aan een zijden draadje na een negatief preadvies voor werkingsmiddelen voor de komende jaren. Gisterenavond kondigden de artistieke gezelschappen van Toneelhuis aan dat ze de leiding overnemen. Elisabeth Meuleman, Groen-parlementslid en voorzitter van de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement, en Niel Staes, raadslid in Antwerpen, steunen de gezelschappen en wijzen tegelijk op de allesbepalende rol die de raad van bestuur van Toneelhuis heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit drama. 'De raad van bestuur, met tal van politiek benoemde bestuurders, draagt een verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier. Door hun mismanagement de voorbije twee jaar zijn tientallen jobs en het kloppend hard van onze cultuurwereld direct bedreigd.' De groenen dringen erop aan dat de raad direct ontslag neemt. Daarnaast pleiten ze ervoor om grote huizen - zoals Toneelhuis, KVS en NT Gent - om te vormen tot kunstinstellingen, zodat ze in de toekomst beter beschermd worden tegen mismanagement door politiek gekleurde raden.

Eind juni worden de nieuwe cultuurwerkingsmiddelen voor de komende jaren toegewezen. De gelekte preadviezen deden de sector al op haar grondvesten daveren: één op vier cultuurinstellingen kreeg een negatief advies. Toneelhuis, een cultuurhuis met internationale faam en huis voor talloze cultuurliefhebbers en theatergezelschappen dreigt leeg te komen staan. 'Als de iconische Bourla in Antwerpen de deuren moet sluiten, is dat een culturele aderlating voor Vlaanderen. Dat het negatieve advies het gevolg is van slecht management door de raad van bestuur, samengesteld uit tal van bestuurders rechtstreeks benoemd door de N-VA, is helemaal wraakroepend', hekelt Staes. De groenen zijn ook scherp voor Cultuurminister Jambon. 'Als minister van Cultuur is het Jan Jambon zijn verantwoordelijkheid om degelijke raden van bestuur aan te stellen en onze kunsten te laten floreren, niet om hen naar de afgrond te leiden.'

Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, dringt Meuleman erop aan om belangrijke cultuurhuizen om te vormen tot kunstinstellingen zodat ze beter beschermd worden en verzekerd zijn van hun werkingsmiddelen. Meuleman: 'De uithangborden van onze cultuurwereld mogen niet afhankelijk zijn van slecht geselecteerde politieke bestuurders. Ze zijn te belangrijk, te iconisch. Het zou ondenkbaar zijn als ze verdwijnen uit ons cultuurlandschap. En toch is dat wat er vandaag dreigt te gebeuren.' Onder voormalig Cultuurminister Gatz lag het plan op tafel om huizen als Toneelhuis, KVS en NT Gent om te vormen tot kunstinstellingen, maar die plannen werden teruggedraaid onder het besparingsbeleid van minister Jambon.

Verpletterende verantwoordelijkheid raad van bestuur
Dat Toneelhuis, dat vorig ronde nog drie miljoen euro aan werkingsmiddelen ontving, een dossier indiende dat niet voldoet, is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Dat schrijft Meuleman vandaag ook in een opinie in De Standaard. De groenen verwijzen naar een opeenstapeling aan gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het voortbestaan van Toneelhuis aan een zijden draadje hangt. Slecht management en laattijdige beslissingen - onder meer die over de aanstelling van een nieuw directieteam - zorgden ervoor dat het nieuwe team amper een half jaar tijd had om zich in te werken, een nieuw seizoen in te plannen en vervolgens op iets meer dan een maand tijd een dossier moest opbouwen waardoor het voortbestaan van Toneelhuis nu bedreigd is.

'Elke zichzelf respecterende raad van bestuur zou beseffen dat ze de directie met een onmogelijke opdracht opgezadeld hebben. Ze hadden minstens bij minister van Cultuur Jambon moeten pleiten voor meer tijd om een goed onderbouwd dossier te kunnen uitwerken. In plaats van dat ze Toneelhuis bestuurden, hebben ze het vlaggenschip van onze kunstenwereld op de rand van de afgrond gebracht. Zij zijn het die deze crisis veroorzaakt hebben. Dat zij daar de verantwoordelijkheid voor nemen en ontslag aanbieden, is het minste wat we mogen verwachten', besluiten Meuleman en Staes.

Hoe wil Groen de cultuursector steunen?

Foto: (c) Victoriano Moreno - Toneelhuis.be