Groen dringt aan op sancties tegen Israëlisch geweld

05 Juli 2023

Groen dringt aan op sancties tegen Israëlisch geweld

'De straffeloosheid moet stoppen. We willen doeltreffende, strenge sancties tegen Israël, bijvoorbeeld door een verbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Of willen we medeplichtig zijn aan de financiering van illegale, gewelddadige bezetters?'

In Israël is er opnieuw een opflakkering van extreem geweld tegen onschuldige Palestijnse burgers. Groen-parlementsleden Staf Aerts (Vlaams parlement), Wouter De Vriendt (federaal) en Juan Benjumea (Brussel) dringen aan op ingrijpen. 'Het structurele geweld tegen de Palestijnen moet zo snel mogelijk ophouden. Het is dringend tijd dat de regeringen in ons land en de Europese Unie de Israëlische agressie sterk veroordelen én het regime sancties opleggen om deze illegale bezetting een halt toe te roepen.' In het Vlaams Parlement dienen de groenen vandaag een spoedresolutie in over het conflict en in de Kamer ondervraagt De Vriendt minister Lahbib in de commissie Buitenland.

De extreemrechtse Israëlische regering ontketende de afgelopen weken een ongekend offensief op de Palestijnse Westoever en viel met extreem geweld een Palestijns vluchtelingenkamp binnen. Duizenden Palestijnen worden verdreven en de aanvallen hebben al zeker tien mensen het leven gekost, waaronder drie kinderen. Sinds begin dit jaar stierven intussen al meer dan 140 Palestijnen door het geweld van het Israëlisch leger, waardoor 2023 in sneltempo op weg is om voor Palestijnen het dodelijkste jaar te worden in twintig jaar. De groenen dringen er bij de regeringen in ons land op aan om de aanhoudende agressie tegen Palestijnse burgers veel sterker te veroordelen.

'De Israëlische regering voert een gewelddadig apartheidsbeleid en de wereld kijkt toe. Dat zijn de feiten. Er is nood aan een krachtige, internationale veroordeling van het geweld. We moeten hen duidelijk tonen dat hun gruweldaden gezien en veroordeeld worden', aldus Aerts. De Groen-parlementsleden onderstrepen tegelijk dat veroordeling alleen niet voldoende is. Zowel op Vlaams als Brussels, Belgisch én Europees niveau is er nood aan sancties. De Vriendt: 'De straffeloosheid moet stoppen. We willen doeltreffende, strenge sancties tegen Israël, bijvoorbeeld door een verbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Of willen we medeplichtig zijn aan de financiering van illegale, gewelddadige bezetters?'

Ook dringen de groenen erop aan dat de regeringen in ons land binnen de Europese Unie op tafel kloppen om de Palestijnse Staat officieel te erkennen. Daarnaast moet ons land het voortouw nemen in de eis om een opschorting van het Associatieakkoord, het samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Israël, zolang het geweld aanhoudt. Benjumea: 'Wat de Israëlische regering vandaag doet is vergelijkbaar met de gewelddadige kolonisaties enkele eeuwen geleden. Het is de plicht van de internationale samenleving om dit een halt toe te roepen.'

Vandaag formaliseert Aerts de oproep aan de Vlaamse regering in een spoedresolutie. Daarin vraagt hij onder meer concreet om de handelsrelaties met Israël en de werking van Flanders Investment & Trade in Israël bij te stellen en om de samenwerking met de Palestijnse Autoriteit op het vlak van onderwijs, jeugd en sport op te zetten. 'Het is nu het moment om onze stem te laten horen én om in actie te schieten zodat de Palestijnse burgers weten dat de wereld hen niet aan hun lot overlaat', besluit Aerts.