Stikstof: 'Vlaamse regering blijft natuur en landbouwer gijzelen'

15 Juli 2023

Stikstof: 'Vlaamse regering blijft natuur en landbouwer gijzelen'

'Het dossier wordt over de zomer getild alsof het niets is. Dat de klok intussen genadeloos verder tikt voor onze natuur en dat onze landbouwers nog altijd niet weten waar ze aan toe zijn, daar ligt de regering niet wakker van.'

De regering Jambon is er vandaag op de laatste ministerraad van het politieke jaar niet in geslaagd het stikstofakkoord van maart om te zetten in wetgeving. 'Het akkoord van maart was op drijfzand gebouwd. De diepe regeringscrisis eindigde met een slap akkoord vol losse eindjes. Dat het akkoord in de uitwerkingsfase dan opnieuw helemaal vastloopt, hoeft niet te verbazen. Dat intussen de natuurvernietiging zich verder zet en boeren nog altijd geen toekomstperspectief hebben, laat deze Vlaamse regering blijkbaar koud', klinkt het scherp bij Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege. De groene oppositieleidster dringt erop aan dat het parlement komende woensdag samenkomt voor een plenaire vergadering om de regering tot verantwoording te roepen. 'Dit over de zomer tillen, is compleet onverantwoord.'

Na een wekenlange crisis die bijna het einde van de Vlaamse regering betekende, bereikte de regering in maart dan toch een stikstofakkoord. Maar even snel als dat er euforisch werd gecommuniceerd over het bereikte akkoord bleken minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) en minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) andere interpretaties van datzelfde akkoord te hebben. De omzetting van het akkoord in wetgeving zou cd&v alleen goedkeuren wanneer er een gelijkschakeling zou komen voor de uitstootnormen voor landbouw en industrie vanaf 2025 - wat in de praktijk zou neerkomen op een versoepeling voor de landbouw. De andere eis van cd&v is de mogelijkheid om extern te salderen: dat wil zeggen dat wanneer één bedrijf stopt, een ander bedrijf elders in Vlaanderen dan meer uitstootrechten zou kunnen krijgen. Een soort handel in stikstofemissie dus. Volgens minister cd&v maken die twee elementen deel uit van het akkoord van maart, volgens N-VA niet.

Schauvliege: 'De onduidelijkheden uit het akkoord van maart wreken zich nu: doordat ministers Brouns en Demir het akkoord anders interpreteerden, zit het in de wetgevende fase opnieuw muurvast. Het dossier wordt nu over de zomer getild alsof het niets is. Dat de klok intussen genadeloos verder tikt voor onze natuur en dat onze landbouwers nog altijd niet weten waar ze aan toe zijn, daar ligt de regering niet wakker van. Het is compleet onverantwoord.'

Verkiezingen
Zelfs als de regering na de zomer een akkoord bereikt over de laatste twee hangijzers is het hoogst onzeker of het bereikte akkoord dan overeind zal blijven. Voor zowel de versoepeling van de uitstootregels voor de landbouw als voor de handel in emissierechten moet een milieueffectenrapport gemaakt worden. Of daar groen licht op gegeven wordt is een hoogst onwaarschijnlijk scenario, omdat die twee elementen een gigantische impact hebben op het geheel en ontwrichtend kunnen werken voor de rest van het akkoord. Schauvliege vreest dus dat het dossier niet alleen over de zomer maar ook over de verkiezingen getild zal worden.

Schauvliege besluit: 'Al twee jaar lang schuift de regering Jambon het stikstofprobleem voor zich uit en ik vrees dat daar nog een derde jaar bij komt. Maar we hébben die tijd niet. Als we onze natuur willen beschermen en onze landbouwers toekomstperspectief willen bieden, dan moet er zo snel mogelijk duidelijke wetgeving zijn. Iedereen voelt die urgentie, behalve deze regering die de macht heeft om iets te doen.'

Welke oplossingen ziet Groen voor het stikstofprobleem?