'Update wetgeving dierenwelzijn teleurstellend: berg heeft muis gebaard'

17 Juli 2023

'Update wetgeving dierenwelzijn teleurstellend: berg heeft muis gebaard'

'De aanpassing van de wetgeving pakt belangrijke pijnpunten onvoldoende aan of smeert de maatregelen breed uit in de tijd. Ik roep de andere partijen op om mee druk te zetten voor een ambitieuzere wetgeving die het welzijn van dieren wél centraal zet.'

'De update van de wetgeving laat belangrijke bronnen van dierenleed ongemoeid. Dit is onbegrijpelijk gezien de vele adviezen van de afgelopen jaren,' klinkt het ongelovig bij Groen-parlementslid Meyrem Almaci. Sinds 1986 - lang voor de bevoegdheid verhuisde van het federale niveau naar de regio's in 2016 - is de wetgeving rond dierenwelzijn niet meer veranderd. Terwijl Wallonië eerder haar wetgeving al updatete, bleef Vlaams minister Weyts uitstellen. Nu er eindelijk een herziening van de wetgeving is, blijkt die vooral 'een pijnlijke gemiste kans' te zijn, oordeelt Almaci. 'De aanpassing van de wetgeving pakt belangrijke pijnpunten, en dus ellendig veel dierenleed, onvoldoende aan of smeert de maatregelen breed uit in de tijd. Ik roep de andere partijen op om deze aanpassing niet goed te keuren, maar om mee druk te zetten voor een ambitieuzere wetgeving die het welzijn van dieren wél centraal zet.' Almaci schuift daarvoor het uitgewerkte voorstel van de groenen naar voor dat al twee jaar klaar ligt.

Geen direct verbod op het doden van eendagshaantjes - waarbij maar liefst 65.000 kuikens per dag vernietigd worden - en geen verbod op het knippen van varkensstaarten of het onverdoofd castreren van biggen. 'Minister Weyts laat grote gaten in de aanpassingen van de wetgeving. Met dit voorstel voorkomt hij niet dat tientallen miljoenen dieren dagelijks blijven lijden. Dat is onbegrijpelijk anno 2023,' hekelt Almaci. 'Minister Weyts heeft met deze aanpassing vooral veel kansen gemist. Nochtans gaven wij in 2021 al een voorzet. Daarvan wordt enkel het verbod op lijmvallen en de uitfasering van kooisystemen weerhouden. En dat is onbegrijpelijk.' Afgelopen maart nog gaf Weyts' eigen dienst Dierenwelzijn een niet mis te verstaan advies rond dierenwelzijn in de intensieve veeteelt. Hier en daar wordt er wel een kleine aanpassing gedaan, maar echt doorpakken of haast maken is er niet bij. Almaci: 'Klassiek voor deze minister: veel verbaal spierballengerol, maar in de praktijk vooral veel vaagheid en uitstel. Zo komt er een uitfasering van de kooikippen, maar dat mag voor minister Weyts wel 12 jaar duren.'

Verder mogen commerciële dierproeven voor pakweg pesticiden blijven doorgaan en komt er geen duidelijk afbouwplan voor de meest pijnlijke dierproeven waar ons land mee de Europese top aanvoert. En hoewel onze asielen overvol zitten en aandringen op ingrijpen vanuit de overheid, blijft de aanpak van de broodfok onaangeroerd. Ook de beloofde sluiting van het dolfinarium, nochtans aangekondigd is door de minister in de pers, wordt uitgesteld, met een evaluatie over maar liefst 13 jaar. Daarnaast voert minister Weyts evenmin de mogelijkheid in om mensen het recht te ontnemen om dieren te houden, wanneer ze in het verleden dieren zwaar mishandeld of verwaarloosd hebben. De Waalse regering deed die aanpassing bijvoorbeeld wel.

'Dieren zijn geen dingen. Minister Weyts verkondigt altijd mooie principes, maar wanneer hij eindelijk na jarenlang getreuzel en uitstel met een update van de wetgeving komt, blijkt dat één grote gatenkaas te zijn. Door zijn gebrekkig werk zullen onnoemelijk veel dieren dierenleed blijven ondergaan. Dit is geen ambitieus werk, maar gekwakkel. We kunnen nochtans beter doen. We roepen de collega’s in het parlement dan ook op om ons echt ambitieuze voorste te stemmen, en zo stevigere stappen vooruit te zetten', besluit Almaci.

Ontdek ons standpunt over dierenwelzijn