Voorrangsregels Vlaamse regering dreigen tienduizenden gezinnen én de kinderopvang in nog diepere crisis te duwen

14 November 2023

Voorrangsregels Vlaamse regering dreigen tienduizenden gezinnen én de kinderopvang in nog diepere crisis te duwen

"Deze mensen rekenen op de kinderopvang om ziekte, handicap, mantelzorg, pleegouderschap... te combineren met hun werk of opleiding, en vaak als alleenstaande ouder."

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) opvroeg bij minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) blijkt dat de plannen om de voorrangsregels te verstrakken tot gezinnen die 4/5 of meer werken, nefast zullen zijn voor tienduizenden gezinnen. “De "investeringen" van de Vlaamse regering in kinderopvang krijgen zo een heel wrange nasmaak: die miljoenen dienen blijkbaar om gezinnen die het moeilijk hebben uit de kinderopvang te duwen en hem te privatiseren. Dat is een rampformule - sociaal gezien, voor ons welzijn, maar ook de tewerkstelling en de emancipatie van de vrouwen in ons land staan op de helling," zegt Groothedde.

De Vlaamse regering wil ouders die (samen) 4/5 werken of een opleiding volgen voorrang geven. Crèches moeten zelf kiezen òf ze zelfs maar 10% van het totaal aantal plaatsen voorbehouden voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen of van langdurig zieke ouders. Daar waar voorheen minstens 20% van alle plekken volgens inkomenstarief naar kwetsbare kinderen moest gaan, verlaagt de regering dat met de helft en maakt er een maximum van. Dat is een rampformule, klinkt het bezorgd bij Vlaams parlementslid Groothedde: "Deze mensen rekenen op de kinderopvang om ziekte, handicap, mantelzorg, pleegouderschap... te combineren met hun werk of opleiding, en vaak als alleenstaande ouder."

Uit de cijfers die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) opvroeg, blijkt dat die maatregel kwetsbare gezinnen zwaar in de problemen zal brengen. "Sinds 2019 zakken de percentages van kinderen uit voorrangsgroepen nu al jaarlijks", zegt Groothedde. "In 2019 was het aandeel van kinderen uit voorrangsgroepen nog 30,6%. Dit cijfer is nu gedaald naar 27,5% vorig jaar. Gezinnen die het niet breed hebben, worden nu dus al uit de kinderopvang geduwd. Maar de voorrangsregel die er nu aan zit te komen, kan nog tienduizenden gezinnen uit de kinderopvang duwen."

“Die gezinnen zijn ontzettend divers en iedereen kent er wel eentje”, zegt Groothedde. “Er zijn trouwens heel veel mensen bij die zélf werken in buitenschoolse opvang, kinderopvang, zorg en welzijn! De Vlaamse regering gaat dus nog meer tekort organiseren door deze slechte NVA-maatregel door te voeren. Je ziet trouwens in de cijfers dat bijna al die gezinnen òòk op kinderopvang rekenen om te kunnen werken of een opleiding te volgen."

De Vlaamse regering beweerde dat de voorrangsregel gezinnen die werken ten goede zou komen. Maar Groothedde benadrukt, ook na een vernietigend advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, dat de maatregel dreigt een averechts effect te creëren op de tewerkstelling: “Onze cijfers tonen hoe hard de SERV gelijk had: met deze maatregel organiseert de Vlaamse regering haar eigen tewerkstellingsproblemen. Een alleenstaande ouder die ook mantelzorger is, die na een zeer zware kraamperiode langer moet herstellen, die moeizaam probeert om als zieke weer te beginnen werken of het werk vol te houden met een zwaar ziek kindje of zwaarwegende mantelzorg: die werken tijdelijk niet fulltime. Iedereen kent zo’n mensen in hun omgeving.

In Brussel zijn ouders die alleenstaand zijn, mantelzorgen, in de zorg werken, een handicap in het gezin dragen, in armoede leven samengeteld zelfs de meerderheid van de gezinnen. Wil de Vlaamse regering die echt allemaal uit de kinderopvang duwen?”, vraagt Groothedde.

Stop de crisis in de kinderopvang, teken de petitie