Europees voorzitterschap: Groen en Ecolo willen afbouw fossiele subsidies op prioriteitenlijst

07 November 2023

Europees voorzitterschap: Groen en Ecolo willen afbouw fossiele subsidies op prioriteitenlijst

'Wij willen een omslag naar eerlijk klimaatbeleid, met een stopzetting van die fossiele subsidies en eindelijk een échte keuze voor het klimaat.'

Vanaf januari neemt België het Europees voorzitterschap op zich, wat betekent dat ons land zelf ook prioritaire thema's naar voor zal kunnen schuiven. 'Het voorzitterschap is een uitgelezen kans om de subsidiëring van fossiele brandstoffen af te bouwen,' klinkt het bij Groen-covoorzitster Nadia Naji en Kamerlid Dieter Van Besien. 'Hoewel alle lidstaten aangemaand worden het gebruik van fossiele energie af te bouwen, gaan er tegelijk nog miljarden belastinggeld naar massavervuilers. Wij willen een omslag naar eerlijk klimaatbeleid, met een stopzetting van die fossiele subsidies en eindelijk een échte keuze voor het klimaat.'

In de commissie Financiën vandaag schuiven partijen de financiële thema's naar voor die ze op de prioriteitenlijst tijdens het Europees voorzitterschap willen zien. Het voorzitterschap zorgt voor een momentum om komaf te maken met fossiele subsidiëring menen de groenen, iets wat hoe dan ook best Europees aangepakt wordt. Met een Europese aanpak is er geen kans meer op verschillen tussen lidstaten onderling en worden fenomenen als 'tanktoerisme' in landen waar fossiele brandstof nu nog harder gesubsidieerd wordt ineens tegengegaan.

'De klimaatcrisis stopt niet aan een landsgrens. Ook klimaatbeleid is sterker als we het over de grenzen heen voeren. Dankzij het Europees voorzitterschap is er voor ons land een momentum om te tonen dat we de klimaatcrisis willen aanpakken én dat we dat doen op een eerlijke manier: door subsidies voor massavervuilers af te bouwen en in de plaats daarvan te investeren in de vergroening van onze industrie, renovatie van woningen en meer en beter openbaar vervoer, om enkele voorbeelden te noemen', benadrukken Naji en Van Besien.

Het debat rond de fossiele subsidies zit Europees in een stroomversnelling. Een uitfasering van fossiele subsidies werd eerder al vastgelegd in het 8ste Milieuactieprogramma - dat is wetgeving die geldt voor alle lidstaten - maar tot hiertoe bleef die dode letter. Recent sprak echter EU-commissaris Hoekstra, die recent Frans Timmermans opvolgde, zich publiek uit om werk te maken van een versnelling.

'Het is niet te verantwoorden dat fossiele vervuilers miljarden steun krijgen om het klimaat verder de vernieling in te werken. De steun hoort te gaan naar industrie en bedrijven die voluit kiezen voor het klimaat. Het Europees voorzitterschap schept de mogelijkheid voor ons land om het voortouw te nemen in de omslag naar eerlijk klimaatbeleid en de fossiele subsidieslurpers droog te leggen. Die kans mogen we niet laten liggen', besluiten de groenen.