Europees prijsplafond eindelijk in zicht

05 Oktober 2022

Europees prijsplafond eindelijk in zicht

Een Europees prijsplafond is waar Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten nu al maanden om vraagt, samen met 15 andere lidstaten.

Commissievoorzitter Von der Leyen kondigde vanmorgen in het Europees parlement eindelijk concrete stappen aan voor de gezamelijke aankoop van gas en een Europees prijsplafond voor gasimport. Parlementslid Sara Matthieu reageert tevreden: " Een Europees prijsplafond is waar Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten nu al maanden om vraagt, samen met 14 andere lidstaten. Gecombineerd met een platform voor gemeenschappelijk aankopen kan dit echt het verschil maken voor de torenhoge facturen van de mensen. Het zal ook vermijden dat lidstaten verder tegen elkaar blijven opbieden en zo de prijzen nog meer opdrijven."

Het Europees Parlement stemde zonet ook over een resolutie rond de maatregelen tegen de gestegen energieprijzen in Europa. Volgens Matthieu is de resolutie op het eerdere Commissievoorstel helaas een gemiste kans, de groenen stemden dan ook tegen: 'De tekst brengt nauwelijks iets bij aan het originele voorstel van de Commissie, en heeft onze groene voorstellen voor meer sociale steun voor de mensen volledig uitgehold. Wij willen het Commissievoorstel rond de woekerwinsten van energiebedrijven ook doortrekken naar àlle multinationals die van de energiecrisis profiteren. Die centen willen we gebruiken om mensen te helpen bij het isoleren van woningen en overstappen naar duurzame en dus goedkopere energie.''

Basispakket energie en hogere minimumlonen

Matthieu: 'Begin volgend jaar stijgt de energierekening van een gemiddeld gezin naar 9.200 euro per jaar, terwijl vandaag al één op vijf Europeanen het risico lopen op armoede. Daarmee is duidelijk dat we de energieprijzen en de oplopende inflatie dringend moeten afremmen.

Allereerst moeten we een pakket sociale maatregelen optuigen. Lidstaten moeten elk gezin een basispakket betaalbare energie aanbieden, aangepast aan het inkomen. Ten tweede moeten we minimumlonen overal in lijn brengen met de toenemende levenskosten, en is het dringend tijd om een Europees wetgevend kader in te voeren dat iedereen een fatsoenlijk en voldoende minimuminkomen garandeert boven de armoedegrens.'

Eerlijke belastingen

Matthieu wil de overwinsten afromen van àlle multinationals die nu onterecht profiteren van Ruslands oorlogszucht: 'We steunen daarom de solidariteitsbijdrage van de Commissie, maar het moet beter. We willen niet enkel de Europese maar ook wereldwijde winsten in rekening brengen, en de belastingvoet op 50% vastklikken. De extra overwinsten liggen immers nog veel hoger. 

Bovendien willen we dat de Commissie werk maakt een belasting op overwinsten in àlle sectoren, in het bijzonder de voedsel-, transport- en farmasectoren. We wijzen ook op de nood aan solidariteit tussen lidstaten. We stellen een solidariteitsfonds voor naar het voorbeeld van het EU-herstelfonds in de nasleep van de coronapandemie.

Met deze gemeenschappelijke Europese middelen kunnen we de hoge energieprijzen en de klimaatcrisis aanpakken door massaal te investeren in hernieuwbare energie, en energie-efficiëntie en renovaties met focus op de kwetsbaarste gezinnen.

Dat is beter dan de unilaterale beslissing van Duitsland om een enorm fiscaal steunpakket van €200 miljard in te voeren. Dit zou de prijsconcurrentie alleen maar groter maken, ten nadele van lidstaten met kleinere financiële slagkracht.

De energietransitie versnellen

Tot slot mist de resolutie een krachtig signaal om de klimaatcrisis aan te pakken. We hebben nood aan een onmiddellijk en volledig embargo op Russische import van olie en gas, steenkool en nucleaire brandstof, en pleiten voor het stopzetten van Nord Stream 1 en 2. 

Sowieso zorgen nieuwe fossiele investeringen ervoor dat onze klimaatdoelstelling volstrekt buiten bereik blijft. De Europese Commissie en lidstaten moeten daarom een plan invoeren om fossiele infrastructuur tijdig uit te faseren. Daarnaast moeten we alles op alles zetten om energie te besparen. We willen dat lidstaten minstens 1% van hun bbp investeren in energiebesparingsmaatregelen, in het bijzonder de isolatie van slecht geïsoleerde huizen.

Blijf op de hoogte van het nieuws over energie