'Krokusdeal werd een koehandel: betonstop slachtoffer van stikstofdeal'

23 Februari 2022

'Krokusdeal werd een koehandel: betonstop slachtoffer van stikstofdeal'

'Ik verwacht van onze ministers meer dan dat ze pokeren met onze leefomgeving als inzet' (Mieke Schauvliege)

Voor Groen-parlementslid Mieke Schauvliege is het duidelijk: terwijl de Vlaamse regering met de rug tegen de muur stond om iets te doen aan de stikstofproblematiek en wel actie moést ondernemen, is de betonstop een maat voor niets. Onze open ruimte betaalt de prijs voor de koppeling van de twee dossiers. 'Twee uiterst complexe dossiers werden zonder verpinken samengevoegd, waarmee ze voorwerp werden van een koehandel. Het resultaat is een ongelooflijk slechte deal rond de betonstop. Ik verwacht van onze ministers meer dan dat ze pokeren met onze leefomgeving als inzet,' reageert Schauvliege scherp.

Het gebrek aan open ruimte is een ernstig probleem in Vlaanderen. Iedere dag verdwijnt er nog 5,1 hectare open ruimte in Vlaanderen. Als we ons willen beschermen tegen droogte en overstromingen, dan moeten we minstens 30.000 hectare open ruimte vrijwaren. De Vlaamse regering komt zelfs niet in de buurt van die doelstelling: de ambitie in de deal blijft steken op 10.000 hectare, slechts een derde van wat nodig is. Bovendien wordt er geen kwalitatieve selectie gemaakt, maar focust de minister op een betonstop in de woonuitbreidingsgebieden. Dat is kortzichtig, stelt het Groen-parlementslid vast omdat daarbij niet gekeken wordt naar waar we de meeste winst te halen valt om ons te beschermen tegen droogte en overstromingen.

'Bouwen in gebied dat erg bedreigd is bij overstromingen, het blijft met deze deal mogelijk. Dat is absurd,' hekelt Schauvliege. 'Open ruimte is onze belangrijkste bondgenoot bij overstroming en droogte. Zeker op kwetsbare locaties is het noodzakelijk dat de open ruimte beschermd wordt. Alleen maakt de regering geen kwalitatieve keuzes met deze deal. Wetende dat de ambitie bovendien veel te laag ligt, is problematisch,' benadrukt het Groen-parlementslid. 'Deze deal zet niet in op het beschermen van onze open ruimte, maar is een politieke deal om er eindelijk vanaf te zijn.'

Lokale factuur

De regering wil eigenaars van grond die wel gevrijwaard wordt aan de huidige marktwaarde ervan vergoeden, ook al werd de grond bijvoorbeeld jaren terug aan een veel lagere prijs aangekocht. De factuur daarvoor wil de regering grotendeels doorschuiven naar de lokale besturen. 'De regering levert met deze deal niet alleen half werk, ze schuift bovendien een factuur van 200 miljoen euro door naar de lokale besturen, zonder enig overleg. De lokale besturen betalen de rekening voor het slechte beleid van de regering,' hekelt Schauvliege.

Stikstof: stap vooruit, resultaten onduidelijk

Over de stikstofdeal is Schauvliege afwachtend. Hoewel er maatregelen genomen worden - de regering kon niet anders gezien het stikstofarrest en aangezien Europa Vlaanderen ook al op de vingers tikte - is het nog onduidelijk of de doelstellingen gehaald zullen worden. 'Tegen 2030 moet minstens de helft van onze Europees beschermde natuur in betere staat zijn en tegen 2050 moet al onze Europees beschermde natuur gezond zijn. Het is nog onduidelijk of dat met deze maatregelen gerealiseerd wordt,' aldus Schauvliege.

Het Groen-parlementslid benadrukt daarnaast dat de stikfstofdeal onze boeren niet mag vergeten. 'Het stikstofdossier toont haarscherp aan dat er nood is aan een transitie binnen onze landbouw, die goed is voor onze boeren en onze natuur. Het valt af te wachten of deze maatregelen daarvoor voldoende zijn,' besluit Schauvliege. Opmerkelijk is wel dat er in Nederland 25 miljard op tafel ligt, in Vlaanderen 4 miljard.

Ontdek ons standpunt over voeding en landbouw