Tempo wegwerken moordstrookjes moet omhoog

21 September 2023

Tempo wegwerken moordstrookjes moet omhoog

"Wij willen overal fietspaden waar kinderen veilig kunnen fietsen, zodat geen enkel kind ooit nog over een moordstrookje naar school moet fietsen. Dát moet het Vlaams infrastructuurproject zijn van de komende jaren."

Op donderdag 21 september (de voorlaatste dag van de week van de mobiliteit) voert Groen in heel Vlaanderen actie tegen moordstrookjes. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het wegwerken van de moordstrookjes in Vlaanderen nog steeds veel te traag gaat. "Als het tempo niet wordt opgedreven is het laatste moordstrookje pas binnen bijna 9 jaar weggewerkt", zeggen Groen covoorzitster Nadia Naji en Vlaams parlementslid Stijn Bex. "Dat betekent dat een kind dat vandaag start in de kleuterklas nog steeds over moordstrookjes zal fietsen als die naar het middelbaar gaat."

Groen wil dat er in Vlaanderen een masterplan komt voor het verbeteren van fietsinfrastructuur op gewestwegen, en prioritair binnen de bebouwde kom. Binnen de 5 jaar mogen er geen moordstrookjes meer zijn. "Wij willen overal fietspaden waar kinderen veilig kunnen fietsen", zeggen Naji en Bex. "Zodat geen enkel kind ooit nog over een moordstrookje naar school moet fietsen. Dát moet het Vlaams infrastructuurproject zijn van de komende jaren."

Waar een grondige ingreep binnen de 5 jaar te complex is, moeten er in afwachting snelle aanpassingen gebeuren. Dat kan door het plaatsen van paaltjes of blokken, het creëren van afgescheiden dubbelrichtingsfietspaden, het schrappen van parkeerstroken of tweede rijstroken of het verlagen van de maximumsnelheid. 

2.500 kilometer moordstrookjes

Volgens de recentste gegevens van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vind je langs Vlaamse gewestwegen 2.567 kilometer moordstrookjes, nog steeds de helft van het totaal aantal fietspaden langs gewestwegen. In het Vademecum fietsvoorzieningen van diezelfde Vlaamse overheid, staan voorwaarden waaraan zulke fietspaden moeten voldoen om zo veilig mogelijk te zijn. Zo moeten ze minimaal twee meter breed zijn. Uit het laatste fietspadenrapport van AWV bleek dat meer dan de helft van de Vlaamse fietspaden niet conform de eigen richtlijnen is.

"Het aantal fietsongevallen daalt ook niet," vullen Naji en Bex aan. "102 fietsers overleden in 2022 na een ongeval. Dat is een stijging van 7,4% tegenover het jaar 2019. Terwijl alle verkeersveiligheidsindicatoren al jaren dalen, blijft het aantal dodelijke fietsslachtoffers stijgen. De alarmbellen staan al jaren op rood. Elke euro die je investeert in fietsinfrastructuur betaalt zichzelf terug. Het tempo moet hoger. Een veiligere, betere mobiliteit doet meer mensen fietsen, waardoor ze fitter en gezonder zijn, er minder ongevallen gebeuren en files afnemen. Met meer investeringen zouden we dus niet alleen mensenlevens sparen, maar ook heel wat maatschappelijke kosten doen afnemen." 

Actie tegen moordstrookjes

Groen kwam in heel Vlaanderen vandaag op straat om actie te voeren. Op verschillende locaties vormden Groen-leden een menselijke ketting om het moordstrookje fysiek af te scheiden van de weg. Hiermee wilden ze duidelijk maken dat een aanliggend fietspad gevaarlijk is. Nadia Naji en Stijn Bex voerden actie in Boortmeerbeek, langs de N21. Een gevaarlijke gewestweg, die vlak aan een lagere school ligt en waar vijf jaar geleden Maarten Decat (15 jaar) werd gegrepen door een auto terwijl hij aan het fietsen was. 

Sindsdien voeren talrijke omwonenden samen met de papa van Maarten en gesteund door Groen Boortmeerbeek nog steeds de strijd voor een veiliger fietspad op de plek waar Maarten overleed. De auto's en vrachtwagens denderen nog altijd gevaarlijk dicht, te snel en te luid langs de fietsers en voetgangers, maar de stilte na het overlijden van Maarten blijft oorverdovend.

"Met deze actie willen wij op een laagdrempelige manier het probleem in beeld brengen. Wij vormen letterlijk een menselijke ketting die de fietsers op het moordstrookje beschermt van de auto's. Zo willen we druk zetten op de Vlaamse regering om dit fietspad en de 2.500 km andere fietspaden in Vlaanderen versneld aan te pakken", besluiten Naji en Bex.

Op volgende locaties werd vandaag actie gevoerd: 

  • Vlaams-Brabant: N21 Boortmeerbeek
  • West-Vlaanderen: N35 Tielt
  • Antwerpen: N108 Duffel 
  • Antwerpen: Nieuwe Staatsbaan, Oud-Turnhout
  • Limburg: Luikersteenweg, Hasselt

'Moordstrookje', een niet-verhoogd fietspad, niet afgescheiden van de rijweg, werd in 2018 verkozen tot woord van het jaar. Het werd voor het eerst gebruikt door Björn Rzoska naar aanleiding van het overlijden van Maarten Decat.

Ontdek ons standpunt over duurzame en veilige mobiliteit