Open brief aan Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

28 Juni 2022

Open brief aan Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

'U kan op ons rekenen.' (Nadia Naji & Jeremie Vaneeckhout)

Geachte mevrouw de staatssecretaris,
Beste Nicole,

Eerst en vooral willen we u hartelijk feliciteren met uw benoeming tot federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Meer sterke vrouwen met expertise is altijd een goeie zaak.

Als voormalige sous-chef heeft de interne keuken voor u geen geheimen meer. We wensen u als chef het allerbeste. Het is soms heet onder de spotlights, maar we vertrouwen op u. De uitdagingen zijn enorm en u kan op ons rekenen om mee te werken aan oplossingen.

Onthutst lazen we vanmorgen dat een vierde van alle asielzoekers in België ooit al slachtoffer was van verkrachting. Vaak gebeurt dat tijdens het verblijf in ons land en vaak gebeurt dat wanneer ze weer eens in de openlucht moeten overnachten omdat er niet genoeg opvangplaatsen zijn.

Eens te meer toont dit dat de opvangcrisis haar kookpunt heeft bereikt. De huidige crisis heeft een lange voorgeschiedenis en het zou niet eerlijk zijn, mevrouw de staatssecretaris, om die in uw schoenen te schuiven. Daarom schuiven we opnieuw een aantal concrete voorstellen naar voor om de opvangcrisis zo snel mogelijk op te lossen. Laat ons dit binnen de regering waarmaken.

Gebruik alstublieft de onbenutte plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen voor die andere vluchtelingen. Het zijn allemaal mensen. Kijk hiervoor dus niet alleen naar de federale noodopvang maar ga ook in overleg met de deelstaten want ook zij, en dus wij, hebben nog heel wat onbenutte plaatsen ter beschikking.

We pleiten ook voor de uitwerking van een beter kader voor de lokale besturen met volwaardige financiering. Op die manier moedigen we gemeenten aan om op vrijwillige basis individuele opvangplaatsen te creëren.

Om, ten slotte, de collectieve opvang verder te ontlasten en de overgang naar een individuele huisvesting (na erkenning) te vergemakkelijken stellen we voor om vluchtelingen met een hoge beschermingsgraad toe te wijzen aan de OCMW’s.

En ja, wanneer al deze structurele oplossingen nog niet blijken te volstaan, kijk dan zonder taboes naar álle mogelijke oplossingen. Wanneer mensen in de kou staan, moet politieke moed de bovenhand halen.

Beste Nicole,

Zoals u zelf in uw maidenspeech al aangaf: ‘Het gaat over mensen, over samenleven’. In ons zal u altijd een loyale partner vinden wanneer het terug over mensen gaat en over echt samenleven. Op ons kan u rekenen voor oplossingen en voor een positieve kijk op migratie.

Zeker in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt biedt migratie niet alleen kansen voor een menswaardig leven voor nieuwkomers, maar zal het mee een antwoord zijn op de grote uitdagingen op cruciale maatschappelijke uitdagingen.

In een zeldzaam warm moment liet Thatcher zich de volgende woorden ontvallen: “In politics, If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman.” U weet dus wat gedaan. Veel succes, u kan op ons rekenen.

Warme groet

Nadia Naji & Jeremie Vaneeckhout, covoorzitters Groen - Eva Platteau, Kamerlid Groen

Ontdek ons standpunt over asiel en migratie