Nieuw rapport Energyville berekent sneller en goedkoper scenario naar klimaatneutraliteit in 2050

18 Maart 2024

Nieuw rapport Energyville berekent sneller en goedkoper scenario naar klimaatneutraliteit in 2050

'Eerlijk klimaatbeleid maakt de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste keuze' - Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Nadat onderzoeksbureau Energyville al verschillende scenario's uittekende om klimaatneutraliteit te bereiken in 2050 berekende het nu nog een extra scenario op vraag van Ecolo en Groen. Dat nieuwe scenario toont opnieuw aan dat de doelstelling mogelijk is én op een kostenefficiënte manier kan. 'Energyville toont aan dat er verschillende wegen mogelijk zijn naar klimaatneutraliteit tegen 2050. In elk scenario zijn de snelle ontwikkeling van groene, betaalbare energie van bij ons en elektrificatie cruciaal. Forse investeringen in hernieuwbare energie, gecombineerd met de versterking van een aantal duurzaamheidstrends, leiden tot dit nieuwe, kostenefficiënte scenario. Dit geeft nieuwe inzichten om de klimaatcrisis aan te pakken', klinkt het bij Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Energyville berekende al verschillende scenario's om klimaatneutraliteit te bereiken in 2050. In elk scenario spelen elektrificatie en de massale en snelle uitrol van hernieuwbare energie een sleutelrol: ongeacht het scenario is tegen 2030 drie keer meer hernieuwbare elektriciteit nodig. Vaneeckhout: 'Deze studie bevestigt nog eens dat het pad dat Tinne Van der Straeten heeft ingeslagen het juiste is. Dankzij haar kwam er een versnelling en gaan we nu bijvoorbeeld al naar drie keer meer windenergie op zee. Dat we dat pad de komende twintig jaar verder moeten volgen, is kristalhelder, want hernieuwbaar is goedkoper en properder.' Elk Energyville-scenario gebruikt bovenop de sterke toename van hernieuwbare energie een verschillende mix van technologieën, zoals het afvangen van koolstof, de bouw van SMR's of nog sterker inzetten op Europese Noordzeewind. Het nieuwe scenario van Energyville voegt daar voor het eerst ook verschuivingen aan de vraagzijde aan toe.

Mobiliteit, industrie en wonen
'In het nieuwste scenario van Energyville wordt er rekening gehouden met de versterking van trends die nu al bezig zijn', legt Vaneeckhout uit. 'Als die verder gefaciliteerd en ondersteund worden, zou er nog meer bespaard kunnen worden op de investeringskosten en zou de transitie ook nog sneller kunnen.' Het rapport baseert zich daarbij op de drie posten die nu het meest C02-intensief zijn: de industrie (45 procent van de uitstoot), mobiliteit (21 procent) en verwarming van gebouwen (20 procent). De CO2-uitstoot op die drie domeinen neemt nu al traag maar zeker af door huidige ontwikkelingen en dat proces zou kunnen versnellen.

Vaneeckhout haalt er voorbeelden bij. 'Doordat mensen meer in steden gaan wonen daalt het aantal autokilometers die mensen afleggen. Als je ervan uitgaat dat die trend zich sneller kan verderzetten door bijvoorbeeld massaal te investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur, dan wordt het effect daarvan de komende jaren nog veel groter', legt Vaneeckhout uit.

Hetzelfde geldt voor de industrie: die is nu al volop bezig om grondstoffen en materialen efficiënter te gebruiken. Door de technologische ontwikkelingen zullen materialen als staal en beton steeds kwalitatiever, meer hergebruikt en groener geproduceerd worden. Daardoor stijgt de materialenproductiviteit, waardoor we minder energie nodig hebben. 'De industrie meenemen in die technologische en wetenschappelijke vooruitgang is dus cruciaal: subsidies horen massaal daar naartoe te gaan in plaats van dat ze nu naar vuile, fossiele energie gaan.'

En ook op vlak van wonen zijn er trends te zien. Doordat we meer in steden gaan wonen zijn we bijvoorbeeld al kleiner gaan wonen, wat vanzelf energiezuiniger is. 'Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk massaal isoleren en renoveren. Als daar de turbo wordt opgezet, dan is dat opnieuw een grote stap richting klimaatneutraliteit', aldus Vaneeckhout.

Eén voorwaarde

Vaneeckhout benadrukt daar meteen bij dat de basisvoorwaarde om klimaatbeleid te voeren voor de groenen betekent dat het beleid eerlijk is en iedereen meeneemt. 'Eerlijk klimaatbeleid maakt de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste keuze, en doet de grote vervuilers betalen. Zowel op financieel als op vlak van comfort mag de prijs voor ons niét doorgeschoven worden naar gewone mensen', benadrukt Vaneeckhout.

Doordat er nu een extra scenario uitgewerkt is, kan er heel gericht eerlijk klimaatbeleid gevoerd worden, stelt de groene covoorzitter vast. 'Er liggen verschillende scenario's op tafel. De hoofdconclusie: klimaatneutraliteit tegen 2050 is perfect mogelijk. Nu is het een kwestie van beleid te gaan voeren, samengesteld op basis van de theorie van de verschillende rapporten. We kunnen als het ware gaan shoppen in een waaier aan opties om het ideale beleid samen te stellen dat de klimaatcrisis aanpakt én mensen meeneemt. Nu is er alleen nog de lef en daadkracht nodig om dat te doen', besluit Vaneeckhout.

Je vindt het rapport via deze link: https://energyville.be/blogs/een-paths2050-shift-scenario-naar-een-klimaatneutraal-2050-voor-belgie-welke-rol-kan-een-lage-energievraag-spelen/