Septemberverklaring: 'Tijd voor Vlaamse regering die basisrechten wél garandeert'

27 September 2023

Septemberverklaring: 'Tijd voor Vlaamse regering die basisrechten wél garandeert'

'De samenleving piept en kraakt, maar u weigert te investeren, u weigert te zorgen voor de Vlamingen.'

'De wachtlijsten voor psychologische hulp, de wachtlijsten voor sociale woningen, de personeelstekorten in de ouderenzorg, de onvoorspelbaarheid van De Lijn en de schrijnende budgettaire tekorten voor mensen met een handicap: de samenleving piept en kraakt, maar u weigert te investeren, u weigert te zorgen voor de Vlamingen', oordeelde Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege vandaag in het halfrond. Ze zette daarbij de regering Jambon weg als een regering die basisrechten niet meer garandeert en daarbij vooral mensen in kwetsbare situaties in de steek laat.

Dat een deel van het budget voor sociale woningen opnieuw wordt doorgesluisd naar elders, ondanks de bijna 180.000 mensen op de wachtlijst, vindt Schauvliege onbegrijpelijk. Dat de regering evenmin actief armoedebeleid gaat voeren op school en maatregelen neemt om de lege brooddozen te vullen of de hoge schoolfacturen te plafonneren, vindt de groene politica eveneens onvoorstelbaar. 'Duizenden kinderen zitten elke dag met honger op school of kunnen hun lesmateriaal niet betalen. Van een regering die voortdurend de mond vol heeft over excelleren, zou je toch minstens verwachten dat ze ervoor zorgt dat leerlingen kúnnen leren.'

Dat de anciënniteit voor zij-instromers in het onderwijs wordt verhoogd en er opnieuw meer in jeugdwerk wordt geïnvesteerd, daarvoor deelde Schauvliege een compliment uit. Ook de investering in de kinderopvang lijkt een stap vooruit, hoewel Schauvliege daar opmerkte dat er intussen al drie verschillende bedragen circuleren en dat het onduidelijk is hoeveel de sector nu écht krijgt. 'Maar de façade die u probeert op te trekken met wat geld hier en daar, na 4 jaar afbraakbeleid is wankel. Wankele funderingen in onze samenleving stut u niet. En wie al in een kwetsbare situatie verkeert, wie wacht op zorg, de bus of een leerkracht, laat u in de steek', klonk het bij Schauvliege.

Schauvliege verwees ook naar het stikstofdossier dat nog dreigend boven de regeringstafel hangt: 'Maandag rolde er een golf van opluchting door het parlement. Er was een akkoord, een nieuwe afgang vermeden. Alsof dat niet gewoon het minimum is wat van een regering verwacht mag worden', klonk het. 'We weten ook allemaal dat dit begrotingsakkoord alleen maar bereikt kon worden omdat hét grootste pijnpunt, het stikstofdossier, gewoonweg niet besproken is. U redde er een tijdje de sfeer in uw regering mee, maar onze natuur, onze boeren redden jullie niet.'

Foto: ©bobreijnders