Ouderen

We leven steeds langer en ouderen worden almaar talrijker. Dat is een goede zaak: het toont aan dat onze verzorgingsstaat werkt en het verrijkt onze samenleving. Groen wil de vergrijzing verzilveren door onze ouderen meer te koesteren – of ze nu zorg nodig hebben, heel actief willen zijn, of beide.

In de leeftijdsgroep van 60 tot 90 jaar zitten verschillende generaties en elke generatie heeft eigen noden en behoeften. Groen houdt rekening met die verschillende noden en garandeert iedereen een aangename oude dag. Bovendien gaan we voluit voor een inclusief ouderenbeleid dat zich uitstrekt over alle beleidsdomeinen: welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening en veiligheid.

Zo zorgen we er voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Een voldoende hoog pensioen is daarbij uiteraard onmisbaar. We verstevigen het wettelijk pensioen en maken het welvaartsvast. 

Heel wat ouderen zijn nog heel actief. Ze verrichten bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk. De economische en sociale impact daarvan moet de samenleving en de overheid meer waarderen. Actieve ouderen verdienen alle steun die ze nodig hebben.

Ouderenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het actief houden van ouderen. Dat steunen we, maar we moeten ouderen ook zo lang mogelijk bij de bestaande sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen houden. Ouderspecifieke werkingen zijn van onschatbare waarde, maar vandaag worden te veel ouderen te snel doorgestuurd.

In de openbare ruimte houden we meer rekening met ouderen. We werken aan voldoende voorzieningen, hebben oog voor de zachte weggebruiker en eisen een gezondere leefomgeving waarin iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden.

Vanaf 80 jaar hebben meer mensen zorg en ondersteuning nodig. De volgende jaren zullen er vooral veel 80+'ers bijkomen. Groen zorgt ervoor dat alle ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en stimuleert aangepaste woonvormen waardoor ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK