Ouderen

Ouderen

We leven steeds langer en ouderen worden almaar talrijker. Dat is een goede zaak: het toont aan dat onze verzorgingsstaat werkt en het verrijkt onze samenleving. Groen wil de vergrijzing verzilveren door onze ouderen meer te koesteren – of ze nu zorg nodig hebben, heel actief willen zijn, of beide.

Lees meer

Nieuws

Groen wil plafond op kosten woonzorgcentra
02 Oktober 2023 ouderen gezondheid
Groen wil plafond op kosten woonzorgcentra
Groen waarschuwt voor expansiedrang Antwerps Zorgbedrijf
28 Juli 2023 ouderen democratie en overheid
Groen waarschuwt voor expansiedrang Antwerps Zorgbedrijf
'Ouderenzorg mag geen winstfabriek voor aandeelhouders zijn'
29 Juni 2023 ouderen
'Ouderenzorg mag geen winstfabriek voor aandeelhouders zijn'

Ouderen: ons standpunt

In de leeftijdsgroep van 60 tot 90 jaar zitten verschillende generaties en elke generatie heeft eigen noden en behoeften. Groen houdt rekening met die verschillende noden en gaat voor een inclusief ouderenbeleid dat zich uitstrekt over alle beleidsdomeinen: welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening en veiligheid.

De belangrijkste voorwaarde voor een zorgeloze oude dag is een voldoende hoog pensioen. We voeren een basispensioen op de armoedegrens. Momenteel is dat 1140 euro voor alleenstaanden. Iedereen krijgt dat basispensioen, los van hoe lang je gewerkt hebt of hoeveel je verdiende. Daarbovenop krijg je per gewerkt of gelijkgesteld jaar een extra stuk wettelijk pensioen, zodat je minstens 1500 euro krijgt na een volledige loopbaan.

Heel wat ouderen zijn nog heel actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. De economische en sociale impact daarvan moet de samenleving en de overheid meer waarderen. Oppashulp, kortverblijf en gezinszorg geven mantelzorgers een pauze als het nodig is. Hulpverleners brengen niet alleen de noden van de patiënt in kaart, maar ook die van hun mantelzorgers. Mantelzorgers bouwen sociale rechten zoals pensioen op en we versterken het zorgverlof voor wie mantelzorg combineert met een job.

Ouderenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het actief houden van ouderen. Dat steunen we, maar we moeten ouderen ook zo lang mogelijk bij de bestaande sport-, vrijetijds- en cultuurverenigingen houden.

In de openbare ruimte houden we meer rekening met ouderen. We werken aan voldoende voorzieningen en eisen een gezondere leefomgeving waarin iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden. Voetgangers en fietsers moeten te allen tijde veilig zijn en zich veilig voelen, ook tijdens werken. Bij elke heraanleg toetsen we de verkeersveiligheid aan de meest kwetsbare gebruikers, zoals kinderen en ouderen. We maken het openbaar vervoer toegankelijker en trekken het budget daarvoor op. Stations, tramhaltes en hoofdhaltes voor de bus maken we volledig toegankelijk. We hebben meer aandacht voor vervoersarmoede van personen met een beperking en ouderen en zo verhogen we het gebruikerscomfort van iedereen.

Vanaf 80 jaar hebben meer mensen zorg en ondersteuningnodig. De volgende jaren zullen er vooral veel 80-plussers bijkomen. Groen zorgt ervoor dat alle ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en stimuleert aangepaste woonvormen waardoor ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen.

Een betere zorg krijg je niet met duizend-en-één regeltjes maar met voldoende mensen rond de patiënt. We trekken de minimale personeelsnormen op, zodat verzorgers weer voldoende tijd hebben voor de patiënt. In het ziekenhuis schaffen we ereloonsupplementen voor noodzakelijke ingrepen en basiszorgen af, zodat zorg ook betaalbaar blijft. Ook 65-plussers komen voortaan in aanmerking voor de terugbetaling van psychologische zorg op de eerste lijn.

Blijf op de hoogte