Groen wil meer ondersteuning voor Teach for Belgium

22 Juli 2022

Groen wil meer ondersteuning voor Teach for Belgium

Een leerkracht die je uitdaagt en vervolgens naar een hoger niveau tilt: het kan het verschil maken in het leven van een leerling.' (Nadia Naji)

Deze week bezochten Groen-covoorzitster Nadia Naji en parlementsleden Elisabeth Meuleman en Arnaud Verstraete Teach for Belgium: de organisatie mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt zij-instromers in het onderwijs om aan de slag te gaan 'in Belgische scholen met de meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen'. Een initiatief waarvoor de Brusselse regering - waar Groen deel van uitmaakt - recent meer dan honderdduizend euro voor vrijmaakte om de samenwerking met Brusselse scholen te versterken. 'Een leerkracht die je uitdaagt en vervolgens naar een hoger niveau tilt: het kan het verschil maken in het leven van een leerling, zeker als het om sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen gaat. Organisaties als Teach for Belgium moeten we dus niet alleen koesteren, maar vooral ook versterken', klinkt het bij Naji. De groenen zien in samenwerkingen met organisaties als Teach for Belgium ook een deel van de oplossing voor het lerarentekort dat de laatste jaren naar een alarmerend niveau steeg.

Sinds de opstart van Teach for Belgium werden al 346 startende startende leerkrachten gevormd en ondersteund door de organisatie. De zomertraining vormt hierin een belangrijk onderdeel. De organisatie zet sterk in op de ondersteuning van startende leerkrachten, iets waar hoge nood aan is gezien algemeen ongeveer een derde van de startende leerkrachten - ongeacht of ze van de schoolbanken komen of zij-instromen - het onderwijs alweer binnen de vijf jaar verlaten. De grote schok met de praktijk is een vaak aangehaalde reden waarom ze ermee ophouden. Dat is een probleem gezien het lerarentekort momenteel gigantisch is en de vraag naar leerkrachten alleen maar toeneemt. Volgens prognoses zullen er tegen 2024-2025 tussen de 7.000 en de 8.000 voltijdse equivalenten per jaar extra nodig zijn in het Vlaamse onderwijs. Vooral in grootstedelijke scholen waar veel sociaaleconomisch kwetsbare kinderen les volgen is het lerarentekort problematisch. Leerkrachten aanwerven en behouden is hier nog meer dan elders een grote uitdaging.

Teach for Belgium wil een antwoord bieden op dat gigantische lerarentekort en probeert de vroege uitstroom van leerkrachten tegen te gaan door sterk in te zetten op praktijkvoorbereiding van nieuwe leerkrachten. Ze doen dat met succes. Van de zij-instromers die het traject van Teach for Belgium volgden sinds de opstart in 2013, is 81 procent nog steeds actief in het onderwijs. 67 procent als leerkracht, 14 procent in een andere onderwijsfunctie. Naji: 'Dat zij-instromers gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan in het onderwijs en dat ook blijven mits de nodige begeleiding, dat bewijzen deze cijfers. Het is aan de regering Jambon om te investeren in projecten als deze zodat de hoge uitstroom van startende leerkrachten een halt toegeroepen wordt.'

De covoorzitster van Groen benadrukt daarnaast het belang van het feit dat Teach for Belgium leerkrachten ondersteunt om aan de slag te gaan in scholen waar veel kwetsbare kinderen les volgen. Zo is er in de opleiding bijvoorbeeld speciale aandacht voor multiculturaliteit en meertaligheid in de klas. 'Elk kind, ongeacht afkomst of achtergrond, heeft recht op onderwijs. Het is bovendien de hefboom bij uitstek om uit armoede te geraken. Het belang van een organisatie als Teach for Belgium in de strijd tegen kinderarmoede is dus niet te onderschatten. Ze zijn een belangrijke medestander in die strijd.'

Lees hier ons standpunt over onderwijs