'Verlichting op korte termijn, structureel ingrijpen op lange termijn'

15 Maart 2022

'Verlichting op korte termijn, structureel ingrijpen op lange termijn'

'De Vivaldiregering zorgt voor onmiddellijke ademruimte voor iedereen, met opnieuw speciale aandacht voor wie kwetsbaar is. Tegelijk is er ook nood aan een structurele aanpak op lange termijn om energieonafhankelijk te worden. Hernieuwbare energie vormt de sleutel: het is de enige energiebron die goedkoper wordt.' (Meyrem Almaci)

Zo reageert Groen-voorzitster Meyrem Almaci op het energieakkoord van de federale regering. 'De Vivaldiregering zorgt voor onmiddellijke ademruimte voor iedereen, met opnieuw speciale aandacht voor wie kwetsbaar is. Tegelijk is er ook nood aan een structurele aanpak op lange termijn om energieonafhankelijk te worden. Hernieuwbare energie vormt de sleutel: het is de enige energiebron die goedkoper wordt,' aldus Almaci.

Btw-verlaging op gas én elektriciteit, verlenging van het sociaal tarief, géén verhoging van de treintickets en prijsdempers voor brandstof: met het bereikte energieakkoord van vannacht zorgt de federale regering voor ademruimte. 'Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Opnieuw tonen Energieminister Tinne Van der Straeten en haar collega's in de Vivaldiregering leiderschap en doen ze wat nodig is om mensen door deze prijzencrisis te loodsen', aldus Almaci.

De Groen-voorzitster onderstreept dat er naast de ingrepen op korte termijn echter ook nood is aan structurele maatregelen op lange termijn. 'Via onze energie sponsoren we ongewild nog veel te hard foute regimes als dat van Poetin. We moeten daarom massaal inzetten op hernieuwbare energie: de enige energie die goedkoper wordt én waarmee we volledig energieonafhankelijk kunnen worden.'

Almaci kijkt daarvoor ook naar de Vlaamse regering. 'Vlaanderen heeft heel wat hefbomen in handen om ons weerbaarder te maken tegen prijsschokken op de energiemarkt. Als we de krachten bundelen bereiken we de energieonafhankelijkheid het snelst.'

 

Blijf op de hoogte van de energieswitch