Haal de zorg uit de vicieuze cirkel

15 Juni 2023

Haal de zorg uit de vicieuze cirkel

Het is hoog tijd dat zorgpersoneel én studenten de tijd, ruimte en middelen krijgen om te zorgen voor hun patiënten of bewoners en voor zichzelf.

Vandaag komt de non-profit sector op straat. Ook Groen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en Vlaams parlementsleden Celia Groothedde, Johan Danen en Ann De Martelaer en federaal parlementslid Kathleen Pisman stappen mee. Want de jeugdhulp, ouderenzorg, kinderopvang, ziekenhuizen en zorg voor mensen met een handicap staan op kraken. Alles begint bij de opleiding en het personeelstekort.

“Het is al lang duidelijk dat zorgen voor de zorg geen prioriteit is van de Vlaamse regering. Er zijn te weinig zorgverleners en zij die het volhouden vallen steeds vaker uit. Door de extreme personeelstekorten voelen ziekenhuizen en woonzorgcentra zich steeds vaker genoodzaakt om stagiaires in te schakelen als volwaardige werkkracht, waardoor studenten afhaken en het personeelstekort steeds groter wordt. We zijn in een vicieuze cirkel beland. Als we de opleiding en arbeidsvoorwaarden niet snel aantrekkelijker maken stort het zorgsysteem echt in," zegt Groen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Voor Groen begint het met een opleiding in de zorg aantrekkelijker maken: "We moeten studenten aantrekken en zorgen dat zij fatsoenlijk ondersteund worden tijdens hun studie en stage, zodat ze met goesting beginnen aan een job in de zorgsector. Stages zijn er om bij te leren onder het toeziend oog van meer ervaren werkkrachten. Stages zijn er niet om de personeelstekorten in de zorg dicht te rijden, dat is de taak van de Vlaamse regering," aldus Jeremie Vaneeckhout.

Hij dringt aan op betere ondersteuning van studenten én het personeel. Bijkomende investeringen zijn daarbij onvermijdelijk en broodnodig. "De personeelstekorten in de zorg komen niet uit de lucht gevallen. Al jaren worden de mensen in de zorg verwaarloosd. De sector is volledig kapot bespaard. Het is hoog tijd dat de regering ervoor zorgt dat personeel én studenten de tijd, ruimte en middelen krijgen om te zorgen voor hun patiënten of bewoners en voor zichzelf," besluit Vaneeckhout.

Op zorg bespaar je niet. Teken onze petitie.