diversiteit Standpunten

 

Rechtvaardige procedures voor mensen op de vlucht met echt respect voor de mensenrechten

Het systeem voor de bescherming van mensen op de vlucht is een kluwen. Het gevolg: jarenlange onzekerheid en menselijk leed. Voor Groen staan de autonomie en waardigheid van deze mensen centraal. Daarom pleiten we voor een grondig hertekende en eengemaakte beschermingsprocedure.

Deze procedure moet laagdrempelig zijn. Eerst komt er een kwetsbaarheidstoets, daarna toetsen we achtereenvolgens de verschillende gronden voor bescherming af. Hierbij kijken we eerst naar het recht op internationale bescherming, daarna naar andere wettelijke beschermingsgronden, en tot slot onderzoeken we of terugkeer in strijd zou zijn met de mensenrechten. Dit voorkomt de nood aan het opstarten van parallelle of achtereenvolgende procedures. In het geval er nieuwe elementen opduiken  zijn nieuwe procedures vanzelfsprekend wel gegarandeerd. 

Het resultaat moet een duidelijk toekomstperspectief zijn: hetzij verblijfsrecht, hetzij een begeleide terugkeer. Doorheen het gehele traject bieden we een persoonlijke begeleiding, met aandacht voor alle mogelijke uitkomsten. Zo bevorderen we een veilige en duurzame toekomst voor de persoon in kwestie, wat de uitkomst ook is.

Vanuit dezelfde logica pleiten we ook voor een eengemaakte beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze eengemaakte beroepsprocedure maakt dat één rechter alle informatie kan meenemen in de beslissing.