codegroen-duurzame-mobiliteit-standpunten

Veilig op de fiets: naar een echte fietscultuur

Fietsen is gezond en maakt gelukkig. En veilig kunnen fietsen, doet fietsen. Daarom nemen we maatregelen om meer mensen op de tweewieler te krijgen, ook zij voor wie dat nu niet evident is.

In eerste plaats zetten we in op een veilige fietsomgeving in een cirkel van twee kilometer rondom elke school. We zorgen overal voor een afgescheiden fietspad en veilige kruispunten die voldoen aan de nieuwste normen. Er komen fietsstraten waar er geen afgescheiden fietspaden mogelijk of gewenst zijn. De nabije omgeving van de school wordt autovrij, minstens rondom de start- en einduren van de school.

Daarnaast werken we tegen 2030 versneld alle moordstrookjes en onveilige kruispunten weg. We passen de fietsinfrastructuur ook aan aan een nieuwe realiteit met bakfietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs. 

Als kinderen veilig kunnen fietsen, kan iedereen veilig fietsen. Door nu te zorgen voor veilige fietsmogelijkheden, zullen de kinderen van vandaag de gewoonte aanleren en heel hun leven blijven fietsen. Zo zorgen we voor een echte fietscultuur.