codegroen-energiedelen Standpunten

 

Iedereen mee in de energietransitie

Niet iedereen heeft de financiële middelen of de mogelijkheid om zelf te investeren in een energiezuinige woning, een warmtepomp of zonnepanelen. We zorgen ervoor dat energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie toegankelijk worden voor iedereen.

We gaan voluit voor een aanpak op maat van kwetsbare groepen. Dat doen we bijvoorbeeld met een meteen inzetbare renovatiebon, voorfinanciering op maat en extra begeleiding. We maken voldoende middelen vrij en zorgen ervoor dat overheidssteun vooral terecht komt bij wie het het meeste nodig heeft. Lokale besturen bouwen een netwerk uit om energiearmoede aan te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot lokale, betaalbare, hernieuwbare energie

We maken bovendien werk van een collectieve renovatie-aanpak op maat van de wijk. We geven daarbij prioriteit aan kwetsbare buurten, waarbij we ook kunnen focussen op bepaalde straten of gebouwen. Lokale en bovenlokale besturen zijn het best geplaatst om dit te realiseren. De gewestelijke overheid, die een sterk coördinerende rol op zich neemt, voorziet een uniform beleidskader, expertise en extra middelen voor de begeleidingskosten. De ontzorging van de bewoners en het participatietraject zijn tijdsintensief, maar de enige manier om duurzame vooruitgang te maken. Voor de aanpak en uitvoering worden lokale actoren ingeschakeld, zoals lokale klimaatteams en burgercoöperaties. 

Lokale energiegemeenschappen worden een bondgenoot in de strijd tegen energiearmoede. Ze kunnen mensen in kwetsbare situaties toegang geven tot hernieuwbare en betaalbare energie. Met pilootprojecten testen we verschillende concepten in kwetsbare wijken. Goede praktijken schalen we op. Daarbij is een participatietraject cruciaal: zo sensibiliseren we mensen en maken we hen wegwijs in de energietransitie.

We maken tenslotte prioritair werk van energierenovatie en collectieve zonne-installaties voor sociale huurders.