gezonde-leefomgeving-Standpunten

Bedrijven rapporteren welke stoffen ze lozen en verzekeren zich

We stellen een verplichte verzekering in tegen schade aan het milieu voor bedrijven met milieu- en gezondheidsbelastende activiteiten. Zowel voor de overheid als voor de verzekeraar is het cruciaal dat bedrijven in volledige transparantie rapporteren over de stoffen die ze produceren en lozen. Als ze dit niet doen, hangen er hen zware boetes en vervolging boven het hoofd. Eerlijk rapporteren mag niet langer een bedrijfseconomische afweging zijn.

Verzekeraars zorgen voor prijsprikkels door risicovollere activiteiten of activiteiten met onbekende chemicaliën duurder te verzekeren. Zo belonen we bedrijven die weten wat ze lozen en welke effecten hun lozingen hebben op het milieu. En in het geval van een milieuschandaal (zoals bij 3M) is de overheid zeker dat de vervuiler betaalt en de getroffenen correct gecompenseerd en geholpen worden. Al moet het het doel zijn dat verzekeraars bedrijven met deze risicovolle producties via dure contracten aanzet om de productie zelf aan te passen en zo schandalen te voorkomen.