landbouw-en-voeding Standpunten

Ondersteuning voor lokale voedselproductie

Van de speciaalzaak om de hoek tot de boerderij aan de rand van de stad. Kortere voedselketens zorgen voor minder voedselkilometers, een eerlijke prijs voor de producent en vergroten het voedselbewustzijn bij de klanten.

In Vlaanderen en Brussel wonen 7,5 miljoen mensen. We betrekken hen meer bij wat ze eten en waar dat voedsel vandaan komt. Net als Wallonië investeren we in voedselregio’s in heel Vlaanderen. Zo willen we onze landbouwers ontzorgen om de stap naar korte ketenproductie te maken en zorgen dat de lokale producten vlot hun weg vinden naar de klanten.

Zo’n voedselregio is een samenwerking tussen gemeenten, consumenten, organisaties en producenten. Aan de hand van een gedeelde visie over voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit zorgen zij voor een voedselinfrastructuur op maat van de korte keten: streekwinkels, markten, magazijnen, verwerkingspunten en slachthuizen. Ook grootkeukens, horeca en retail worden actief betrokken door een voedselregisseur om hun aankoopstrategie lokaler, gezonder en duurzamer te maken. Op die manier willen we de drempel om met korteketenwerking te stappen sterk verlagen.

Tegelijkertijd stimuleren we landbouwers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen richting een meer agro-ecologisch model. Dat doen we door het Vlaams Landbouw Investeringsfonds te heroriënteren naar een echt transitiefonds dat landbouwers financieel ondersteunt bij de concrete realisatie van de omvorming van hun bedrijf naar een grondgebonden, duurzame en onafhankelijke bedrijfsvoering. Professionele en onafhankelijke adviseurs ondersteunen bij het opstellen van een bedrijfsplan en begeleiden de landbouwer bij elke stap in het transitieproces.