onderwijs Standpunten

Een armoedebewuste school

Armoede werpt hoge drempels op voor leerlingen en ouders. Een school kan armoede niet structureel oplossen, maar wel zo goed mogelijk opvangen. Daarom vragen we dat elke school, in samenspraak met personeel, leerlingen en ouders, een armoedebeleid uittekent. Daarbij wordt gewerkt aan vorming van het schoolteam. Al in de lerarenopleiding leren leerkrachten signalen van armoede op te pikken en worden ze bewust gemaakt van de impact van armoede op het leven en de schoolcarrière van hun leerlingen. Ouderbetrokkenheid, bredeschoolwerking en armoedebeleid worden expliciet deel van de opleiding en de stages.

We zorgen voor de nodige ondersteuning van schoolteams. Brugfiguren, die verbinding maken tussen ouders, de school en organisaties in de buurt, hebben al op vele plaatsen hun waarde bewezen. Ze verlagen de drempel voor ouders om een gesprek met de school aan te gaan. We schalen de praktijk op naar Vlaams niveau en financieren het aanstellen van brugfiguren structureel, zodat ze overal ingezet kunnen worden.

We voeren ook in het secundaire onderwijs een maximumfactuur in. Er wordt gewerkt aan een engagementsverklaring rond de kostprijs en levering van boeken en ICT-materiaal. Een openstaande factuur mag nooit tot gevolg hebben dat een leerling zonder materiaal op school moet zitten. We voeren op nationaal niveau een beleid om warme maaltijden te voorzien op scholen, en zo het probleem van lege brooddozen aan te pakken.